Question: 1

നേപ്പാളിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ്?

Aനര്‍മ്മദ

Bകോസി

Cഭക്രാനംഗല്‍

Dഹിരാക്കുഡ്‌

Answer:

B. കോസി

Explanation:

 • നേപാളിൽ നിന്നു് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണു കോസി.
 • ഈ നദി ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്ത് വർഷംതോറും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പതിവാണ്.
 • ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Question: 2

1959-ല്‍ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്?

Aജെ. കെ. കെന്നഡി

Bഡി. ഡി. ഐസനോവര്‍

Cറിച്ചാര്‍ഡ് നിക്‌സണ്‍

Dഎഫ്. ഡബ്ല്യൂ. റൂസ്‌വെല്‍റ്റ്

Answer:

B. ഡി. ഡി. ഐസനോവര്‍

Explanation:

In 1959, Dwight D. Eisenhower became the first US President to visit India to strengthen the staggering ties between the two nations.

Question: 3

നിലവിൽ ഗൂഗിളിന്റെ മേധാവിയായ ഇന്ത്യാക്കാരൻ ആര് ?

Aടി. നന്ദകുമാർ

Bശേഖർ ബാസു

Cരജീന്ദർ ഖന്ന

Dസുന്ദർ പിച്ചെ

Answer:

D. സുന്ദർ പിച്ചെ

Question: 4

The antonym of ‘Fortune’ is ?

Aunfortune

Bmisfortune

Cdisfortune

Denfortune

Answer:

B. misfortune

Question: 5

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

A3,4,5

B8,16,15

C8,15,17

D5,12,13

Answer:

B. 8,16,15

Explanation:

3²+4²=5² 8²+15²=17² 5²+12²=13²

Question: 6

The synonym of ‘Ascend’ is :

AFall

BConcise

CSoar

DRestraint

Answer:

C. Soar

Explanation:

Ascend, Soar എന്നാൽ ഉയരുക ,കുതിച്ചുകയറുക എന്നാണ് അർത്ഥം Fall (വീഴുക), Concise (സംക്ഷിപ്തമായ), Restraint (നിയന്ത്രണം).

Question: 7

‘A red rag to a bull’ means :

AAn important issue

BBeyond description

CDifficult position

DA thing of provocation

Answer:

D. A thing of provocation

Question: 8

ഒരുവരിയിൽ ആകെ 30 പേർ ഉണ്ട്. ബേബി, വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ആറാമൻ ആണ് എങ്കിൽ ബേബി വരിയിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമനാണ് ? ?

A25

B24

C23

D26

Answer:

A. 25

Question: 9

' Parsimonious ' means ?

Afinally

Bmiserly

Ccarefully

Dliberally

Answer:

B. miserly

Explanation:

Parsimonious (പിശുക്കുള്ള)

Question: 10

A _____ of grass.

Arange

Bshoal

Ctuft

Dherd

Answer:

C. tuft

Explanation:

A tuft of grass എന്നാണ് പറയുക.

Question: 11

ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമാണം, കാര്യനിർവഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ ?

Aവോൾട്ടയർ

Bറൂസ്സോ

Cമോണ്ടെസ്ക്യൂ

Dജോൺ ലോക്ക്

Answer:

C. മോണ്ടെസ്ക്യൂ

Question: 12

He is taller than his brother ___ three inches.

Aat

Bto

Cin

Dby

Answer:

D. by

Explanation:

അവൻ അവന്റെ സഹോദരനെക്കാൾ മൂന്നിഞ്ച് ഉയരമുള്ളവനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ by ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Question: 13

Which one of the following words is spelt correctly?

AAssasinate

BAsasinate

CAssassinate

DAsassinate

Answer:

C. Assassinate

Question: 14

'മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല' എന്ന മലയാളശൈലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയേഗമേത് ?

AGlitterings all are not gold

BAll glitterings are not gold

CNot gold all are glitterings

DAll that glitters is not gold

Answer:

D. All that glitters is not gold

Question: 15

ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നഗരം ?

Aമുംബൈ

Bഡൽഹി

Cകൊൽക്കത്ത

Dചെന്നൈ

Answer:

D. ചെന്നൈ

Question: 16

സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ?

A1902

B1905

C1906

D1915

Answer:

C. 1906

Explanation:

• 1906- ൽ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്- ചിദംബരം പിള്ള • സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി സർവീസ് നടത്തിയ ആദ്യത്ത കപ്പൽ - എസ്.എസ്.ഗാലിയ

Question: 17

"നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. എവിടെയും ഇരുട്ടാണ്'' ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തെ പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതാരാണ് ?

Aടാഗോർ

Bജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു

Cലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി

Dസർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

Answer:

B. ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു

Question: 18

ആധുനികരീതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കായ 'ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ' സ്ഥാപിതമായ വർഷം ?

A1710

B1770

C1780

D1850

Answer:

B. 1770

Question: 19

ലോകസഭയിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണ് പട്ടിക വർഗക്കാർക്കായിട്ട് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ?

A47

B84

C109

D125

Answer:

A. 47

Question: 20

മലബാറിനെ സ്വന്തമാക്കിയതിലൂടെ കേരളത്തെ മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം ഏത് ?

Aഒന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം

Bരണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധം

Cമൈസൂർ ഉടമ്പടി

Dശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി

Answer:

D. ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി

Question: 21

ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്

Aപ്രാദേശികം

Bശാരീരികം

Cവിവക്ഷ

Dപിപാസ

Answer:

B. ശാരീരികം

Question: 22

Scarcely had he reached the station _____ the train steamed off .

Awhen

Bthat

Cwhat

Das

Answer:

A. when

Explanation:

Hardly/ Scarcely വരുന്ന വാക്യത്തിൽ when വരും.

Question: 23

In which of the following words ' en ' - is not used as a prefix ?

Aenlist

Bencourage

Cengulf

Denvy

Answer:

D. envy

Explanation:

envy - അസൂയ

Question: 24

അഞ്ജലി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം ?

Aകൂപ്പുകൈ

Bഅങ്കം

Cയുദ്ധം

Dകാട്

Answer:

A. കൂപ്പുകൈ

Question: 25

KUMAR എന്നത് 64 ആയാൽ KUMARI ?

A65

B69

C73

D74

Answer:

C. 73

Explanation:

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ K = 11 , U = 21 , M = 13 , A = 1 , R = 18 ഇവയെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ - 64 കിട്ടും I = 9 KUMARI = 64 + 9 = 73

Question: 26

The phrasal verb 'turn out' means

Amanufactured

Bresemble

Capprove

Dappear

Answer:

A. manufactured

Explanation:

turn out=manufactured=ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുക

Question: 27

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ____ . അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

A22

B18

C16

D20

Answer:

C. 16

Explanation:

1+3 = 4 4+1 = 5 5 +3 = 8 8+1 = 9 9 + 3 = 12 12 + 1 = 13 13 + 3 = 16

Question: 28

12+14+12+34\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{3}{4} എത്ര ?

A2

B74\frac{7}{4}

C72\frac{7}{2}

D3

Answer:

A. 2

Question: 29

Tinu is good _____ solving problems in Maths.

Aon

Bat

Cin

Dof

Answer:

B. at

Question: 30

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81

A100

B64

C121

D90

Answer:

C. 121

Explanation:

1^2 = 1 3^2 = 9 5^2 =25 7^2= 49 9^2 = 81 11^2 = 121

Question: 31

എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി രാസികമായി ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ?

Aഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ

Bഇനോർഗാനിക് ക്ലോറിൻ

Cമെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്

Dനോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്

Answer:

A. ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ

Question: 32

A : B = 3 : 4 B : C = 6 : 9 ആയാൽ A : B : C എത്ര ?

A3 : 6 : 1

B3 : 4 : 6

C6 : 9 : 8

D6 : 8 : 9

Answer:

B. 3 : 4 : 6

Explanation:

A ∶ B = (3 ∶ 4) ×3 = 9 ∶ 12 B ∶ C = (6 ∶ 9) × 2 = 12 ∶ 18 അനുപാതം A ∶ B ∶ C ആണ് ⇒ A ∶ B ∶ C = 9 ∶ 12 ∶ 18 A ∶ B ∶ C = 3 ∶ 4 ∶ 6

Question: 33

ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനാനുമതി ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുന്നു ?

Aയൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്

Bസ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്

Cകൺകറൻറ് ലിസ്റ്റ്

Dഅവശിഷ്ടഅതികാരങ്ങൾ

Answer:

A. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്

Question: 34

He came yesterday,____?

Adid he?

Bwon't he?

Cwill he?

Ddidn't he?

Answer:

D. didn't he?

Explanation:

Positive sentence,negative tag വേണം

Question: 35

ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപിൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ് അവളുടെ അമ്മ" എന്നാൽ വിപിൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരാണ്?

Aഅമ്മാവൻ

Bഭർത്താവ്

Cസഹോദരൻ

Dഅച്ഛൻ

Answer:

D. അച്ഛൻ

Explanation:

വിപിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകൾ എന്നത് വിപിൻറെ ഭാര്യ. അതിനാൽ കുട്ടി വിപിൻറ മകളാണ്.

Question: 36

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസിയായ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?

Aജനീവ

Bആംസ്റ്റർഡാം

Cഹെൽസിങ്കി

Dപോർച്ചുഗൽ

Answer:

A. ജനീവ

Explanation:

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലോകപ്രശസ്ത നഗരമാണ് ജനീവ. ധാരാളം അന്തർ ദേശീയ സംഘടനകളുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ജനീവ.

Question: 37

അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാര്?

Aതകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

Bഎസ് കെ പൊറ്റക്കാട്

Cഎം ടി വാസുദേവൻ നായർ

Dവൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Answer:

A. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

Explanation:

1978-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നോവലാണ് കയർ

Question: 38

+ എന്നാൽ X, - എന്നാൽ + ആയാൽ 14+3-4 എത്ര?

A46

B3

C8

D11

Answer:

A. 46

Explanation:

ഇവിടെ BODMAS റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. = 14 x 3 + 4 = 46

Question: 39

34\frac{3}{4} നേക്കാൾ വലുതും 94\frac{9}{4} നേക്കാൾ ചെറുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യ ?

A83\frac{8}{3}

B116\frac{11}{6}

C125\frac{12}{5}

D58\frac{5}{8}

Answer:

116\frac{11}{6}

Question: 40

ഒരു പേജിൽ ഒരേ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത content -കൾക്ക് വെവ്വേറെ സവിശേഷതകൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

Adiv selector

BType selector

Cclass selector

Dattribute

Answer:

C. class selector

Question: 41

Everyone was watching me and I felt very ________ - conscious.

Aun

Bin

Cmis

Dself

Answer:

A. un

Question: 42

FAT32 ഫയൽ സിസ്റ്റം ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

Aആപ്പിൾ mac os

Bഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ്

Cമൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്

Dലിനക്സ്

Answer:

C. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്

Question: 43

UTP കേബിളിന്റെ പൂർണ രൂപം ?

AUnshielded Transmitting Pair Cable

BUnshielded Transmit Pair Cable

CUnshielded Twisted Pair Cable

DUnshielded Two Process Cable

Answer:

C. Unshielded Twisted Pair Cable

Question: 44

നെറ്റ്‌വർക്കിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വയം ഐ.പി. വിലാസം (Automatic IP Address) ലഭ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ:

ADomain

BIPV4

CDHCP

DTCP

Answer:

C. DHCP

Explanation:

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Question: 45

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

Aഫയൽസില്ല

Bഗൂഗിൾ സ്യൂട്ട്

Cമാർബിൾ

Dജിമ്പ്

Answer:

C. മാർബിൾ

Explanation:

ഗൂഗിൾ എർത്ത് , മാർബിൾ എന്നിവയിൽ ആവശ്യാനുസരണം വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്.

Question: 46

ജനനനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ?

Aമഹാരാഷ്ട്ര

Bബീഹാർ

Cഉത്തർപ്രദേശ്

Dആന്ധ്രാപ്രദേശ്

Answer:

B. ബീഹാർ

Explanation:

ജനനനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം - ബീഹാർ ജനനനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം - ഗോവ

Question: 47

ബേസ് ബോൾ ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ?

A8

B9

C10

D11

Answer:

B. 9

Question: 48

മുദ്രബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു ?

A2016 ഏപ്രിൽ 1

B2016 മാർച്ച്‌ 1

C2015 ഏപ്രിൽ 8

D2015 മാർച്ച്‌ 8

Answer:

C. 2015 ഏപ്രിൽ 8

Question: 49

'റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക്'' എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ?

Aപരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെ

Bവംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ

Cകാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

B. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ

Question: 50

തിരുവന്തപുരത്ത് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ?

Aവള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

Bസർദാർ K M പണിക്കർ

Cഎം രാമവർമ്മ രാജ

Dഗുരു ഗോപിനാഥ്

Answer:

D. ഗുരു ഗോപിനാഥ്

Question: 51

യജമാനൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

Aയജമാൻ

Bയജമാനി

Cയജമാനത്തി

Dയജമാന

Answer:

C. യജമാനത്തി

Question: 52

5 മണി 15 മിനിറ്റ് സമയത്ത് ക്ലോക്കിലെ 2 സുചികളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോണളവ് ?

A93°

B88 1/2°

C67 1/2°

D52 1/2°

Answer:

C. 67 1/2°

Question: 53

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഫ്‌ളൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ?

Aആശ്രിത വി ഒലെറ്റി

Bശിവാംഗി സിങ്

Cഭാവന കാന്ത്

Dഅവാനി ചതുർവേദി

Answer:

A. ആശ്രിത വി ഒലെറ്റി

Question: 54

കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക :

A√25

B√625

C√425

D√225

Answer:

C. √425

Question: 55

കേരളത്തിൽ തദ്ദേശീയ മൃഗസംരക്ഷണ വാക്സിൻ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെ ?

Aകോളേജ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ,വെള്ളാനിക്കര

Bകോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി & അനിമൽ സയൻസ്, മണ്ണുത്തി

Cഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെറ്റിനറി ബയോളജിക്കൽ, പാലോട്

Dവന്യജീവി പഠനകേന്ദ്രം, പൂക്കോട്

Answer:

C. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെറ്റിനറി ബയോളജിക്കൽ, പാലോട്

Question: 56

ബാബു ഒരു ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ടും, രമ ആ ജോലി 6 ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യും. അവർ ഇരുവരും ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദിവസമെത്ര ?

A4

B6

C8

D9

Answer:

A. 4

Question: 57

He doesn't like films.(change into passive voice)

AFilms are not liked by him.

BFilms were not liked by him.

CFilms have not liked by him.

DFilms doesn't not liked by him.

Answer:

A. Films are not liked by him.

Question: 58

(135)2(135)^2 = 18225 ആയാൽ 0.135 - ന്റെ വർഗം എത്ര ?

A0.018225

B0.18255

C0.0018225

D1.8225

Answer:

A. 0.018225

Question: 59

ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആദ്യമന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ?

Aഏ. കെ. ഗോപാലൻ

Bവി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ

Cഅച്യുതമേനോൻ

Dകെ. ആർ. ഗൗരിയമ്മ

Answer:

C. അച്യുതമേനോൻ

Question: 60

Form Abstract noun from the following adjective :

Novel : ______

ANovelled

BNovelty

CNew

DNone of the above

Answer:

B. Novelty

Question: 61

ഒരാൾ 30000 രൂപ 11% നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വർഷത്തേക്ക് വായ്പ എടുത്തു. എങ്കിൽ എത്ര രൂപ പലിശയിനത്തിൽ അടയ്ക്കണം?

A3300 രൂപ

B3550 രൂപ

C3805 രൂപ

D3508 രൂപ

Answer:

A. 3300 രൂപ

Question: 62

ഇംഗ്ലീഷ് ചൊല്ലിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് കണ്ടെത്തുക "envy is the sorrow of fools"

Aവിഡ്ഢികൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു

Bഅസൂയ വിഡ്ഢികളുടെ ദുഃഖമാണ്

Cഅസൂയാലുക്കളായ വിഡ്ഢികൾ ദുഃഖിക്കുന്നു

Dവിഡ്ഢികൾക്ക് അസൂയ മാത്രമാണ് ദുഃഖം

Answer:

B. അസൂയ വിഡ്ഢികളുടെ ദുഃഖമാണ്

Question: 63

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് നൽകുന്ന നികുതി ഏത് ?

ASGST

BCGST

CUTGST

DIGST

Answer:

D. IGST

Question: 64

6/26 എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്?

Aരാജ്യാന്തര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം

Bരാജ്യാന്തര വിമോചന ദിനം

Cരാജ്യാന്തര കാർഷിക ദിനം

Dരാജ്യാന്തര കർഷകദിനം

Answer:

A. രാജ്യാന്തര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം

Question: 65

Sour grapes എന്ന വാക്കിന്റെ പരിഭാഷ പദമേത്?

Aഎരുവുള്ള മുന്തിരി

Bകൈപ്പുള്ള മുന്തിരി

Cപുളിക്കും മുന്തിരി

Dപൊളിക്കും മുന്തിരി

Answer:

C. പുളിക്കും മുന്തിരി

Question: 66

അധികാരങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് :

i) ഒരു വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവരുത്

ii) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം/ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ, നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

iii) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യവഹാരം ചെയ്യരുത്.

A(i) ഉം (ii) ഉം

B(i) ഉം (iii) ഉം

C(ii) ഉം (iii) ഉം

Dമുകളിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം

Answer:

D. മുകളിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം

Question: 67

ഒരു സുരക്ഷാ സിസ്റ്റത്തിൽ 3 എന്ന അക്കം 7 ആയും 4 എന്നത് 14 ആയും 5 എന്നത് 24 ആയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 6 നും 7 നും പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ?

A34,47

B34,37

C31,41

D36,50

Answer:

A. 34,47

Question: 68

പൊതു ഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്?

Aസമൂഹത്തിനു സ്ഥിരത നൽകുന്നു.

Bസമൂഹത്തിനു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു

Cസാമൂഹിക - സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിനുള്ള ഉപകരണമാണ്.

Dപ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു

Answer:

D. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു

Question: 69

One who live on others :

AParasite

BVirus

CBacteria

DFungus

Answer:

A. Parasite

Question: 70

മാതൃജ്യോതി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ  ഏവ ? 

1. കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള അമ്മമാർക്ക് പ്രസവാനന്തരം ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം 

2. പ്രതിമാസം 2000 രൂപ വച്ച് ലഭിക്കുന്നു 

3. കുഞ്ഞിന് 2 വയസ്സ് ആകുന്നത് വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു 

4.കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് 

A1, 2 ശരി

B1, 3 ശരി

C1, 2, 3 ശരി

Dഎല്ലാം ശരി

Answer:

D. എല്ലാം ശരി

Question: 71

2021ലെ വൈലോപ്പിള്ളി കവിതാ പുരസ്കാരം നേടിയത് ?

Aദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ

Bഎസ്.രമേശൻ

Cശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ

Dഓ.പി.സുരേഷ്

Answer:

C. ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ

Explanation:

‘സീറോ ബൾബ്’എന്ന പുതിയ കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് പുരസ്‌കാരം.

Question: 72

Convert  the simple sentence into complex sentence by using adjective clause. He was the last to arrive at the party.

AHe was the last man , who arrived at the party .

BHe was the last to arrive at the party

CHe arrived last to the party.

DNone of these.

Answer:

A. He was the last man , who arrived at the party .

Explanation:

Complex sentence contains one main clause and one or more subordinate clause . He was the last man - Main clause. who arrived at the party - Subordinate clause.

Question: 73

They won’t come ________ you invite them.

AIf

BUnless

CHad

DAlthough

Answer:

B. Unless

Explanation:

Unless means if not. We use it in conditional sentences instead of if not.

Question: 74

ചുവടെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശെരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1.സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെയും ജോയിന്റ് പബ്ലിക് സർവീസ്  കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെയും വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തി 60 നിന്നും 62 വരെ ആക്കിയത് നാല്പത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്.

2.1972ലെ  മുപ്പത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ലോകസഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 525 നിന്നും 545 ആക്കി മാറ്റിയത്. 


A1 മാത്രം ശരി

B2 മാത്രം ശരി

C1ഉം 2ഉം ശരി

D1ഉം 2ഉം തെറ്റ്

Answer:

C. 1ഉം 2ഉം ശരി

Question: 75

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1. ഭീലായി (റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ), ദുർഗാപൂർ, (ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോടെ), റൂർക്കേല (ജർമനിയുടെ സഹായത്തോടെ) എന്നിവിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലകളാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്.

2.രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാനിരക്ക് 4.27% ഉം കൈവരിച്ചത് 4.5% ഉം ആയിരിന്നു.

A1 മാത്രം ശരി.

B2 മാത്രം ശരി.

Cരണ്ടു പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്

Dരണ്ടു പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്

Answer:

A. 1 മാത്രം ശരി.

Explanation:

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാനിരക്ക് 4.5%ഉം കൈവരിച്ചത് 4.27%ഉം ആയിരിന്നു.

Question: 76

3n=2187\sqrt{3^n} = 2187,  n -ന്റെ വില കാണുക?

A10

B12

C14

D16

Answer:

C. 14

Explanation:

3=312\sqrt{3} = 3^{\frac12}

3n=3n2\sqrt{3^n} = 3^{\frac{n}{2}}

373^7 = 2187

n2\frac{n}{2} = 7

n =14

Question: 77

അന്തർദ്രവ്യജാലികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.പരുക്കൻ അന്തർദ്രവ്യജാലിക മാംസ്യ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു .

2.മൃദു അന്തർദ്രവ്യജാലിക കൊഴുപ്പുകളുടെ നിർമാണത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത്.

A1 മാത്രം.

B2 മാത്രം.

C1ഉം 2ഉം.

Dരണ്ടു പ്രസ്താവനകളും തെറ്റ്

Answer:

C. 1ഉം 2ഉം.

Explanation:

റൈബോസോമുകൾ ബാഹ്യസ്തരത്തിനുപുറത്ത് തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്തർദ്രവ്യജാലികയാണ് പരുക്കൻ അന്തർദ്രവ്യജാലിക അഥവാ ഗ്രാന്യുലാർ അന്തർദ്രവ്യജാലിക . റൈബോഫോറിൻ എന്ന ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ സ്വീകരണികളാണ് ഇവ തമ്മിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ കാരണം. കോശത്തിനാവശ്യമായ മാംസ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം.റൈബോസോമുകൾ പറ്റിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത അന്തർദ്രവ്യജാലികയാണ്എഗ്രാനുലാർ അഥവാ സ്മൂത്ത് അന്തർദ്രവ്യജാലിക . ചിലയിനം രാസാഗ്നികളും കൊഴുപ്പുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ ധർമ്മം.

Question: 78

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1. 1978 ൽ 44 ആം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. 

2. ഇപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം ഒരു നിയമപരമായ അവകാശം മാത്രമാണ്. 

3.സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു.

A1 മാത്രം ശരി. .

B3 മാത്രം ശരി

C1,2 മാത്രം ശരി

Dഎല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്.

Answer:

C. 1,2 മാത്രം ശരി

Explanation:

ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വത്തവകാശം (അനുഛേദം 31), 1978-ലെ 44-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നിയമാവകാശമായി മാറിയത്. ഭൂപരിഷ്‌കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ ആണ് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്.ഭരണഘടനയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ അനുഛേദം 300-എ പ്രകാരമാണ് ഇത് നിയമപരമായ അവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

Question: 79

താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ സിന്ധു നദിമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കയാണ് ? 

 1. 2880 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള സിന്ധു ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് 709 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് 
 2. പടിഞ്ഞറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി , അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി എന്നി പ്രത്യേകതകൾ സിന്ധു നദിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് 
 3. ലഡാക്കിലെ ' ലേ ' പട്ടണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി 
 4. ലഡാക്ക് , സസ്കർ പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നത്  

 

A1 , 2 , 3 ശരി

B2 , 3 , 4 ശരി

C1 , 3 , 4 ശരി

Dഇവയെല്ലാം ശരി

Answer:

D. ഇവയെല്ലാം ശരി

Explanation:

സിന്ധു നദി 🔹 2880 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള സിന്ധു ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് 709 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് 🔹 പടിഞ്ഞറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി , അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി എന്നി പ്രത്യേകതകൾ സിന്ധു നദിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് 🔹 ലഡാക്കിലെ ' ലേ ' പട്ടണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി 🔹 ലഡാക്ക് , സസ്കർ പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നത്

Question: 80

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിക്കായി സ്‌പൈസസ് ബോര്‍ഡ് ആരംഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌പൈസ് പോര്‍ട്ടല്‍ ഏതാണ് ?

Aspicesindia.com

Bonlinespicesindia.com

Cspicexindia.com

Dspicexchangeindia.com

Answer:

D. spicexchangeindia.com

Question: 81

കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുള്ള പാവകളി ' തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ' മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ?

 1. പാലക്കാട് , പൊന്നാനി പ്രദേശങ്ങളിലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനം 
 2. രാമായണം കഥകളാണ് പ്രധാനമായും തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലെ വിഷയം 
 3. പാവകളിയിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള പുലവർ കുടുംബമാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 
 4. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ഓലപ്പാവക്കൂത്ത് , നിഴൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു  

A1 , 2 , 3 ശരി

B2 , 3 , 4 ശരി

C1 , 3 , 4 ശരി

Dഇവയെല്ലാം ശരി

Answer:

D. ഇവയെല്ലാം ശരി

Explanation:

തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് 🔹 പാലക്കാട് , പൊന്നാനി പ്രദേശങ്ങളിലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനം 🔹 രാമായണം കഥകളാണ് പ്രധാനമായും തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലെ വിഷയം 🔹പാവകളിയിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള പുലവർ കുടുംബമാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 🔹 തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ഓലപ്പാവക്കൂത്ത് , നിഴൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു

Question: 82

വീണ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. വഴിയിൽ വച്ച് അവൾ കൃപയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കൃപയുടെ നിഴൽ വീണയുടെ വലതു വശത്താണ് പതിച്ചത്. അവൾ നേർക്കുനേരാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ ഏതു വശത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്

Aകിഴക്ക്

Bപടിഞ്ഞാറ്

Cതെക്ക്

Dവടക്ക്

Answer:

C. തെക്ക്

Question: 83

നാസയുടെ MUSE, HelioSwarm എന്നീ പദ്ധതികൾ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Aസൗര ദൗത്യം

Bചൊവ്വ ദൗത്യം

Cചന്ദ്ര പര്യവേഷണം

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. സൗര ദൗത്യം

Explanation:

സൂര്യന്റെ പഠനത്തിനായി NASA തിരഞ്ഞെടുത്ത 2 പദ്ധതികൾ. MUSE -------- സൂര്യന്റെ കൊറോണയെ ചൂടാക്കുന്ന ശക്തികളെക്കുറിച്ചും ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയായ ഏറ്റവും പുറം പ്രദേശത്തെ സ്ഫോടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ MUSE ദൗത്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കും. HelioSwarm -------- സോളാർ വിൻഡ് ടർബുലൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗരവാതത്തിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെയും ചലനങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി-സ്‌കെയിൽ അളവുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒമ്പത് ബഹിരാകാശവാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആണ് HelioSwarm ദൗത്യം.

Question: 84

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യമേത്?

Aപാടുന്നത് അവൾക്കും കേൾക്കാം

Bപാടുന്നത് അവൾക്കും കൂടി കേൾക്കാം

Cപാടുന്നത് അവൾ കേൾക്കാം

Dപാടുന്നത് അവൾ കൂടി കേൾക്കാം

Answer:

A. പാടുന്നത് അവൾക്കും കേൾക്കാം

Question: 85

ക്രിയാ തൽപുരുഷസമാസത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്?

Aഅടിച്ചുതളി

Bഏകലോകം

Cപഞ്ചചാമരം

Dനാലഞ്ച്

Answer:

A. അടിച്ചുതളി

Question: 86

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ

a)പ്രഥമ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഒരു മലയാളിയാണ്. 

b) അതിരാണിപ്പാടത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ 'കയർ' 1984 ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടി . 

c) ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഒരു സർക്കാർ പുരസ്കാരമല്ല. 

d) സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്രസംഭാവന പരിഗണിച്ച് മലയാളത്തിലെ മൂന്ന് എഴുത്തുകാർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചു. 

Aa,b,c

Ba,c,d

Ca,b,d

Db, d

Answer:

B. a,c,d

Question: 87

If it rains, we ________ wet. Choose the correct answer.

Aget

Bmay get

Ccould get

Dwould have get

Answer:

B. may get

Explanation:

If നു ശേഷം V1/Verb + s,es , is/am/are, do/does, has/have വന്നാൽ If നു മുൻപോ ശേഷമോ വരുന്ന comma ക്കു മുന്നിൽ will/shall/can/may + v1 ഉപയോഗിക്കണം . ഇവിടെ if നു ശേഷം Verb+s(rains) വന്നതുകൊണ്ട് അതിനു ശേഷം may + V1(get) എഴുതണം.

Question: 88

ജീവച്ഛവം പിരിച്ചെഴുതുക?

Aജീവ + ചവം

Bജീവ + ശവം

Cജീവ +ച്ഛവം

Dജീവത് + ശവം

Answer:

D. ജീവത് + ശവം

Question: 89

ജീവനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യത്തിനുമുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? 

1) നിയമപരമായ നടപടി മുഖേനയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവനോ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യമോ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ അവകാശം അനുശാസിക്കുന്നു. 

 2) ജീവനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം 'മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

3) ഒരു പൗരനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. ഭരണാധികാരികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തോന്നിയ മട്ടിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ജയിലിലടക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ അവകാശമില്ല.

4) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

5) ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽ പാർപ്പിടവും ഉപജീവനത്തിനുമുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. 

Aഇവയെല്ലാം

B1, 2, 3, 4

C1, 3, 4

D1, 2, 4

Answer:

B. 1, 2, 3, 4

Explanation:

ജീവനും വ്യക്തി സ്വതന്ത്രത്തിനുമുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21

Question: 90

ചീങ്കണ്ണി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏത് ?

1.മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ പോഷകനദിയാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ.

2.ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടു ചേർന്നാണ് ചീങ്കണ്ണി പുഴ ഒഴുകുന്നത്.

3.മിസ് കേരള മത്സ്യം ഈ പുഴയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

4.ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയിൽ മീൻമുട്ടി, ചാവിച്ചി എന്നീ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്.

A1,2,3,4

B1 മാത്രം.

C4 മാത്രം.

D1,2,3

Answer:

B. 1 മാത്രം.

Explanation:

വളപട്ടണം പുഴയുടെ പോഷകനദിയാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടു ചേർന്നാണ് ചീങ്കണ്ണി പുഴ ഒഴുകുന്നത്. പുണ്ട്യസ് ഡെനിസോണി (Puntius denisonii) എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള മിസ് കേരള മത്സ്യം അഥവാ ചെങ്കണിയാൻ മത്സ്യം ചീങ്കണ്ണി പുഴയിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയിൽ മീൻമുട്ടി, ചാവിച്ചി എന്നീ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്.

Question: 91

Use the correct tense form of the verb given in the brackets. Today we (go) to my Uncle's house.

Ago

Bgoing

Care going

Dgoes

Answer:

C. are going

Explanation:

ഇവിടെ Timing Word ആയ 'today' ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'Today' ഉപയോഗിക്കുന്നത് Present Continuous Tenseൽ ആണ്. ഒരു പ്രവർത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആണ് Present Continuous Tense ( Present Progressive Tense) ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Present Continuous Tense ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Timing Words : Still, At present, Today, At this moment, Now എന്നിവ ആണ്. Present Continuous Tense : Subject + is/am/are + ing form + Remaining part of the sentence. ഇവിടെ subject (We)plural ആയതുകൊണ്ട് verb ഉം plural (are) ഉപയോഗിക്കണം.

Question: 92

വിപരീതപദം എഴുതുക - ആമയം?

Aഅനാമയം

Bനിരാമയം

Cവിമയം

Dമയം

Answer:

B. നിരാമയം

Explanation:

ആമയം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതപദം നിരാമയം എന്നാകുന്നു

Question: 93

"ടേൺവെറൈൻ' പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര്?

Aഫ്രഡറിക് ഗുഡ്‌സ്‌മുത്

Bഫ്രഡറിക് ലുഡ്വിക് ജാൺ

Cഗിറൊലാമൊ മെർകൂറിയൽ

Dഡോൺ ഫ്രാൻസിസ്കോ അമരോസ്

Answer:

B. ഫ്രഡറിക് ലുഡ്വിക് ജാൺ

Question: 94

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പ് ?

Aജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ്

Bആസ്ട്രോ സാറ്റ്

Cഅസ്ട്രോലാബ്

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ്

Explanation:

ആരിയാനെ 5 റോക്കറ്റാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്‌കോപ്പിനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത്. യൂറോപ്യന്‍ സ്‌പേസ് ഏജന്‍സിയുടെ ഫ്രഞ്ച് ഗയാന കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

Question: 95

ഒരു വ്യാപാരി ഒരു ഷർട്ടിന് 10% വിലകൂട്ടിയിട്ടു. തുടർന്ന് 10% കിഴിവു നൽകി. വ്യാപാരിക്ക്,

A1% ലാഭം

B1% നഷ്ടം

C2% ലാഭം

Dലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല

Answer:

B. 1% നഷ്ടം

Explanation:

ഒരു സാധനത്തിന് X% വില കൂട്ടിയിടുകയും തുടർന്ന് X% വില കിഴിവുനൽകുകയും ചെയ്താൽ വ്യാപാരിക്ക് എപ്പോഴും (X^2/100)%നഷ്ടം =(10^2/100) =(100/100)% =1% നഷ്ടം

Question: 96

വിട്ടുപോയ ചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക . 8@5 x 20 ÷ 10= 18

A+

B÷

C-

Dx

Answer:

A. +

Explanation:

8+5 x 20 ÷ 10= 18

Question: 97

ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുള്ള ഫീൽഡ് മെഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക:

 1. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം എന്ന് ഫീൽഡ് മെഡൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

 2. ഫീൽഡ് മെഡൽ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് മറീന വിസോവ്സ്ക.

 3. ഫീൽഡ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് മഞ്ജുൾ ഭാർഗവ.

 4. ജെയിംസ് മെയ്‌നാർഡൻ, ജൂൺ ഹു, ഹ്യൂഗോ ഡുമനിൽ-കോപിൻ, മറീന വിസോവ്സ്ക എന്നിവർക്ക് 2022-ലെ ഫീൽഡ് മെഡൽ ലഭിച്ചു.

Aഎല്ലാം ശരി

Bii, iv ശരി

Ci, iii, iv ശരി

Di തെറ്റ്, ii ശരി

Answer:

C. i, iii, iv ശരി

Explanation:

കനേഡിയൻ ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ജോൺ ചാൾ‌സ് ഫീൽ‌ഡിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർ‌പ്പെടുത്തിയ മെഡൽ ആണ്‌ ഫീൽ‌ഡ് മെഡൽ.

Question: 98

2022 ജൂലൈ മാസം അന്തരിച്ച പ്രതാപ് പോത്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്‌താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

 1. മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ അവാർഡ് നേടി.

 2. അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമ "ചാകര ".

 3. 'വണ്‍സ് അപ്പോണ്‍ എ ടൈം ദേര്‍ വാസ് എ കള്ളന്‍' എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.

Aഒന്നും മൂന്നും ശരി

Bഒന്ന് തെറ്റ്, രണ്ട് ശരി

Cഒന്ന് മാത്രം ശരി

Dഎല്ലാം ശരി

Answer:

A. ഒന്നും മൂന്നും ശരി

Explanation:

അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമ - ആരവം

Question: 99

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (R.B.I.] യുടെ പണനയ [Monetary Policy) വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ?

i.സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ സപ്ലൈ [Money Supply) കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ കമ്പോളത്തിൽ വിൽക്കും.

ii) സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ സപ്ലൈ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് [Bank Rate) കൂട്ടണം.

iii) സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ സപ്ലൈ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങും.

Ai ഉം ii ഉം മാത്രം

Bi ഉം iii ഉം മാത്രം

Cii ഉം iii ഉം മാത്രം

Di ഉം iii ഉം iii ഉം

Answer:

B. i ഉം iii ഉം മാത്രം

Explanation:

 • പണത്തിന്റെ അളവിലും ലഭൃതയിലും വിലയിലും കേന്ദബാക് വരുത്തുന്ന നിയന്തണങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നയത്തെയാണ് പണനയം എന്നു പറയുന്നത്.
 • ഇന്തൃയിൽ പണനയം തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ബാങ്കായ  RBI യാണ്.
 • പണത്തിന്റെ ലഭൃതയെ നിയന്തിക്കുകയാണ് പണനയത്തിന്റെ പധാന ലക്ഷൃം.
 • സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ സപ്ലൈ [Money Supply) കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കുന്നതും പണത്തിന്റെ സപ്ലൈ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നതും ആർബിഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്

Question: 100

2025 -ഓടെ ക്ഷയരോഗം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗവണ്മെന്റ് ക്യാമ്പയ്‌ൻ ?

Aപ്രധാനമന്ത്രി ടി ബി മുക്ത് യോജന

Bപ്രധാനമന്ത്രി ടി ബി മുക്ത് ഭാരത്

Cബൈ ടി ബി

Dടി ബി മുക്ത് പ്രോഗ്രാം

Answer:

B. പ്രധാനമന്ത്രി ടി ബി മുക്ത് ഭാരത്