Question: 1

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ?

Aകുന്ദലത

Bവാസനവികൃതി

Cഇന്ദുലേഖ

Dമാർത്താണ്ഡവർമ

Answer:

C. ഇന്ദുലേഖ

Explanation:

ഒ. ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായ ഈ നോവലിലൂടെ മലയാളത്തിലെ പുതിയ ഗദ്യസാഹിത്യരൂപത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിച്ചു

Question: 2

താര്‍ മരുഭൂമിയുടെ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പര്‍വ്വതനിര ?

Aഹിമാദ്രി

Bഹിമാചല്‍

Cസിവാലിക്

Dആരവല്ലി

Answer:

D. ആരവല്ലി

Explanation:

The Thar Desert extends between the Aravalli Hills in the north-east, the Great Rann of Kutch along the coast and the alluvial plains of the Indus River in the west and north-west.

Question: 3

താഴെ പറയുന്നവരില്‍ ഭരണഘടന നിര്‍മ്മാണ സഭയില്‍ അംഗമായിരുന്ന വനിത ആര് ?

Aദുര്‍ഗാഭായ് ദേശ്മുഖ്

Bരാജ്കുമാരി അമൃത്കൗര്‍

Cസരോജിനി നായിഡു

Dഇവരെല്ലാവരും

Answer:

D. ഇവരെല്ലാവരും

Explanation:

The Constitution of India was adopted by the elected Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. The total membership of the Constituent Assembly was 389. While we all remember Dr. B R Ambedkar as the Father of the Constitution and other pioneering male members who helped draft the Indian Constitution, the contribution of the fifteen female members of the Constituent Assembly is easily forgotten. On this Republic Day, let’s take a look at the powerful women who helped draft our Constitution.

Question: 4

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രീ?

Aപട്ടം താണുപിള്ള

Bസി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ

Cപി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ

Dആർ.ശങ്കർ

Answer:

B. സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ

Question: 5

രാജ്മഹല്‍ കുന്നുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

Aഉത്തരാഖണ്ഡ്

Bജാര്‍ഖണ്ഡ്

Cമധ്യപ്രദേശ്

Dഉത്തര്‍പ്രദേശ്

Answer:

B. ജാര്‍ഖണ്ഡ്

Explanation:

The Rajmahal Hills are located in the Santhal Pargana division of Jharkhand, India. They were located on the northern margin of the Gondwana supercontinent, and its hills are today inhabited by the Sauria Paharia people whilst its valleys are dominated by the Santhal people.

Question: 6

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 'ആമുഖം' എന്ന ആശയത്തിന് ഏത് രാജ്യത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Aസോവിയറ്റ് യൂണിയൻ

Bബ്രിട്ടൻ

Cഫ്രാൻസ്

Dഅമേരിക്ക

Answer:

D. അമേരിക്ക

Question: 7

‘നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം’ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

Aകോയമ്പത്തുർ

Bമംഗലാപുരം

Cഅഹമ്മദാബാദ്

Dകൊൽക്കത്ത

Answer:

D. കൊൽക്കത്ത

Question: 8

കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ?

Aചിമ്മിനി

Bചെന്തുരുണി

Cചിന്നാർ

Dനെയ്യാർ

Answer:

B. ചെന്തുരുണി

Question: 9

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദരന്മാരാണ്. E യുടെ ആരാണ് A ?

Aഭർത്താവ്

Bസഹോദരി

Cഭാര്യ

Dഅച്ഛൻ

Answer:

A. ഭർത്താവ്

Explanation:

B യും D യും സഹോദരന്മാരായത് കൊണ്ട് B യുടെ അച്ഛനും D യുടെ അമ്മയും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ ആയിരിക്കും . സ്ത്രീയായ E യുടെ ഭർത്താവ് ആയിരിക്കും A

Question: 10

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയേത് ?

Aഭാരതപ്പുഴ

Bപമ്പ

Cചന്ദ്രഗിരി

Dപെരിയാർ

Answer:

D. പെരിയാർ

Explanation:

പെരിയാർ:

  • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി 
  • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി 
  • പെരിയാർ നദിയുടെ നീളം - 244 കി.മീ
  • കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി 
  • 'കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി 
  • 'ചൂർണ്ണി' എന്ന പേരിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നദി.
  •  കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന നദി 

Question: 11

ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഭരണനിർവ്വഹണ ഘടകമാണ് ?

Aപൊതുസഭ

Bരക്ഷാസമിതി

Cസെക്രട്ടേറിയറ്റ്

Dഅന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി

Answer:

C. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

Question: 12

5000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സൈക്കിൾ 4400 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര ?

A60

B14

C12

D6

Answer:

C. 12

Explanation:

6005000×100\frac {600}{5000} \times 100 = 12 %

Question: 13

വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 4, 10 , 6 , 13 , 8 , _____ ?

A16

B10

C11

D12

Answer:

A. 16

Question: 14

Which of the following is a one word for "the custom of having only one wife"?

APolygamy

BMonogamy

CBigamy

DBachelor

Answer:

B. Monogamy

Explanation:

🔹 Monogamy = ഒരേ സമയം ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഭര്‍ത്താവ് മാത്രമുളള അവസ്ഥ 🔹 Bigamy = ഒരേസമയം രണ്ടുഭാര്യമാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ 🔹 Polygamy = ബഹുഭാര്യാത്വം (ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉള്ളത്) 🔹 Bachelor = അവിവാഹിതന്‍

Question: 15

He has put ...... the meeting.

Aup

Boff

Caway

Dout

Answer:

B. off

Explanation:

put off : to delay or move an activity to a later time, or to stop or prevent someone from doing something "The meeting has been put off for a week." "He keeps asking me out, and I keep putting him off."

Question: 16

1/2 + 1/4 +1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + x = 1 ആണെങ്കിൽ x ൻറെ വിലയെത്ര ?

A1/2

B1/8

C1/32

D1/128

Answer:

D. 1/128

Question: 17

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ?

A1902

B1905

C1910

D1915

Answer:

B. 1905

Explanation:

1905 ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്

Question: 18

സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡുകളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ?

Aജില്ലാ റോഡുകൾ

Bഗ്രാമീണ റോഡുകൾ

Cസംസ്ഥാന ഹൈവേകൾ

Dദേശീയ പാതകൾ

Answer:

C. സംസ്ഥാന ഹൈവേകൾ

Question: 19

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഏത് സർക്കാറിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ?

Aസംസ്ഥാന സർക്കാർ

Bകേന്ദ്ര സർക്കാർ

Cജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

Dഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Answer:

A. സംസ്ഥാന സർക്കാർ

Question: 20

കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അ + ഇടം

Aഅയിടം

Bവിടാം

Cഅവിടം

Dആടാം

Answer:

C. അവിടം

Question: 21

Raju could not get ........... Sugar.

Afew

Bany

Clittle

Dthe few

Answer:

B. any

Explanation:

'Any'എന്നത് ഒരു Indefinite Adjective ആണ് .Non-specificആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് Indefinite Adjective ഉപയോഗിക്കുന്നത് .Any, each, few, many, much, most, several, and someഎന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട Indefinite Adjective ആണ്.

Question: 22

'ബാലൻ മുതൽ വൃദ്ധൻ വരെ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

Aആപാദചൂഡം

Bആബാലവൃദ്ധം

Cവൃദ്ധൻ

Dപ്രേഷകൻ

Answer:

B. ആബാലവൃദ്ധം

Question: 23

The teacher said, "The earth revolves round the sun"(Convert to indirect speech)

AThe teacher said that the earth revolved round the sun

BThe teacher said that the earth revolves round the sun

CThe teacher says that the earth revolves round the sun

DThe teacher said that the sun revolves round the earth

Answer:

B. The teacher said that the earth revolves round the sun

Question: 24

His music was derided by an older generation convinced that he was .............

Aat the drop of a hat

Bcold Fish

Ca nine-day wonder

Dcold cat

Answer:

C. a nine-day wonder

Explanation:

a nine-day wonder=pleasure for a short time

Question: 25

In which Five Year Plan University Grants Commission was set up for promoting and strengthening higher education:

AFirst Five Year Plan

BThird Five Year Plan

CEleventh Five Year Plan

DFifth Five Year Plan

Answer:

A. First Five Year Plan

Question: 26

She went to the library yesterday,..............?

Adid her

Bdid she

Cdidn't her

Ddidn't she

Answer:

D. didn't she

Explanation:

The main clause is positive, so the question tag must be negative. Note that the sentence is in past tense, so we use the auxiliary 'did'.

Question: 27

അടി പര്യായം ഏത് ?

Aപ്രഹരം

Bകാട്

Cയുദ്ധം

Dഅങ്കം

Answer:

A. പ്രഹരം

Question: 28

Girls' hair is usually ________ than the boys' hair.

Asmaller

Blonger

Cshorter

Dbigger

Answer:

B. longer

Question: 29

തിക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

Aമധുരം

Bസുഗമം

Cത്യാജ്യം

Dഹ്രസ്വം

Answer:

A. മധുരം

Question: 30

Culprit എന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ?

Aകുറ്റവാളി

Bകൊലയാളി

Cകള്ളൻ

Dകടിയാൻ

Answer:

A. കുറ്റവാളി

Question: 31

The cat is ......... the table.

Aon

Bunder

Cin

Dat

Answer:

B. under

Explanation:

ഏതെങ്കിലുമൊരു വസ്തുവിന്റെ അടിയിലോ അധീനതയിലോ ഉള്ള വസ്തുവിന്റെയോ കാര്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ 'under' ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Question: 32

വെള്ളം കണ്ട പോത്തിനെ പോലെ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

Aക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വരിക

Bവാഗ്ദാനം നൽക്കുക

Cഅതിയായ ആവേശം

Dകൃതൃമ മാർഗ്ഗം

Answer:

C. അതിയായ ആവേശം

Question: 33

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

Aഅജ്ഞലി

Bഅചാലി

Cഅഞ്ചലി

Dഅഞ്ജലി

Answer:

D. അഞ്ജലി

Question: 34

വിട്ടുപോയ അക്ഷരജോഡി കണ്ടെത്തുക. fg , jk , ____ , xy

Aop

Blm

Cpq

Dmn

Answer:

C. pq

Explanation:

fg (hi) jk (lmno) pq (rstuvw) xy

Question: 35

ക്ലോക്കിലെ സമയം 9:20 ആണ്. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര?

A2:40

B3:50

C11:60

D6:20

Answer:

A. 2:40

Explanation:

ക്ലോക്കിലെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം 11 : 60 നിന്നും കുറച്ചാൽ മതി. 11- 9 = 2 , 60 - 20 = 40 അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം = 2:40

Question: 36

മേശ : തടി :: തുണി : ____

Aനെയ്ത്

Bപരുത്തി

Cവസ്ത്രം

Dതുന്നൽ

Answer:

B. പരുത്തി

Question: 37

'മലയാളം' ഏത് ഭാഷാഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു?

Aഇന്തോ-ആര്യൻ

Bസിനോ -ടിബറ്റൻ

Cദ്രാവിഡം

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. ദ്രാവിഡം

Question: 38

Fill in the blank with a suitable article. He gave the child _____ one rupee note

Aa

Ban

Cthe

Dnone of these

Answer:

A. a

Explanation:

The word one begins with the consonant sound of 'w'; so it is 'a'

Question: 39

ഇന്നലെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച ആണെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്തായിരിക്കും ?

Aഞായർ

Bതിങ്കൾ

Cചൊവ്വ

Dശനി

Answer:

A. ഞായർ

Explanation:

ഇന്നലേക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസം ചൊവ്വ , ഇന്നലെ ബുധൻ , ഇന്ന് വ്യാഴം , നാളെ വെള്ളി , 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞായർ

Question: 40

a=+,b=-,c=*,d=÷ ആയാൽ 18c14a6b16d4 ന്റെ വിലയെന്ത്?

A63

B254

C288

D1208

Answer:

B. 254

Explanation:

18c14a6b16d4 =18 * 14 +6 - 16÷4 =252+6-4=254

Question: 41

ഒരാൾ A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് 20 km/hr വേഗത്തിലും, B യിൽ നിന്ന് A യിലേക്ക് 30km/hr വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗം എത്ര ?

A22km/hr

B20km/hr

C24km/hr

D23km/hr

Answer:

C. 24km/hr

Explanation:

ശരാശരി വേഗം = 2xy / x+y = 2 x 20 x30 / 20 + 30 = 24 km/hr

Question: 42

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു ?

Aഅബ്ദുൽ ഫൈസൽ

Bഅബ്ദുൽ ഫൈസി

Cഇബ്നു ബത്തൂത്ത

Dഅബ്ദുൽ റസാഖ്

Answer:

D. അബ്ദുൽ റസാഖ്

Question: 43

ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വീതിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് നീളം. അതിന്റെ വിസ്തീർണം 128 ച.മീ. നീളമെന്ത്?

A16 മീ

B8 മീ

C14 മീ

D12 മീ

Answer:

A. 16 മീ

Explanation:

വീതി, നീളം എന്നിവ യഥാക്രമം x, 2x ആയാൽ വിസ്തീർണം=x*2x=2x2=128 ച.മീ x²=64, x=8 മീ നീളം=2x=2*8=16 മീ

Question: 44

2020-ൽ കപ്പലിലെ ഇന്ധന ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പാരിസ്ഥിതിക അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രം ?

Aമൗറീഷ്യസ്

Bജപ്പാൻ

Cമാലി ദ്വീപ്

Dതായ്‌ലൻഡ്

Answer:

A. മൗറീഷ്യസ്

Explanation:

എം‌വി വകാഷിയോ എന്ന ഇന്ധനക്കപ്പല്‍ ജൂലൈ 25 ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

Question: 45

ക്ലോക്കിലെ സമയം 7:40 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലെ കോണളവ് എത്ര?

A12°

B15°

C10°

D18°

Answer:

C. 10°

Explanation:

30H - 11/2M 30 x 7-11/2 x 40 30 x 7 - 11 x 20 210 - 220= -10° ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയാൽ 10°

Question: 46

A work could be completed in 22 days. However due to three workers being absent, it was completed in 24 days. The original number of workers was.

A33

B18

C36

D25

Answer:

C. 36

Explanation:

let the original number of workers be x then x * 22 = (x-3) * 24 22x = 24x -72 24x - 22x = 72 2x = 72, x=36 No of original workers = 36

Question: 47

നാഗാലാൻഡിന് സംസ്ഥാന പദവി ലഭിച്ച വർഷം?

A1963

B1964

C1965

D1966

Answer:

A. 1963

Explanation:

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് . 1957-ൽ ഒരു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായി. 1963-ൽ സംസ്ഥാനമായി

Question: 48

The price of onions has been increased by 50%. In order to keep the expenditure on onions the same the percentage of reduction in consumption has to be

A50%

B33 1/3%

C33%

D30%

Answer:

B. 33 1/3%

Explanation:

Increase=50%=1/2= Decrease = 1/3 = 33 1/3 %

Question: 49

കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

Aനിലമ്പൂർ

Bകുളത്തുപുഴ

Cകുറ്റിപ്പുറം

Dതവനൂർ

Answer:

A. നിലമ്പൂർ

Question: 50

20000 രൂപയ്ക്ക് 10% നിരക്കിൽ രണ്ടുവർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ എത്ര?

A4200

B2100

C3200

D2200

Answer:

A. 4200

Explanation:

കൂട്ടുപലിശ അടക്കമുള്ള തുക = 20000 x 110/100 x 110/100 = 2 x 12100 = 24200 കൂട്ടുപലിശ = 24200 -20000 = 4200

Question: 51

ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ 31-ാമത്തെ കളിയിൽ 120 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ അയാളുടെ ശരാശരി 3 റൺസ് കൂടിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

A25

B27

C30

D33

Answer:

C. 30

Explanation:

പുതിയ ശരാശരി = 120 - (3 x 30) = 120 - 90 = 30 പുതിയ ശരാശരി = അവസാനകളിയിലെ റൺസ് - (ശരാശരിയിലെ വർദ്ധന X ബാക്കികളികളുടെ എണ്ണം)

Question: 52

A:B=3:2, B:C=4:5 ആയാൽ A:B:C എത്ര?

A3:4:5

B3:2:5

C6:4:5

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. 6:4:5

Question: 53

കേരളത്തിൽ 'കറുവപ്പട്ട' ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ?

Aകണ്ണൂർ

Bകൊല്ലം

Cഇടുക്കി

Dപാലക്കാട്

Answer:

C. ഇടുക്കി

Question: 54

വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം?

A2008

B2009

C2010

D2011

Answer:

B. 2009

Explanation:

ജാൻ കൂം, ബ്രയാൻ ആക്ടൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാട്സ്ആപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത് 2009 ജനുവരിയിലാണ്

Question: 55

മലബാർ സിമൻറ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

A1978

B1965

C1956

D1987

Answer:

A. 1978

Explanation:

മലബാർ സിമൻറ് സ്ഥാപിതമായത് 1978 ഏപ്രിലിലാണ് . വാളയാർ റിസർവ് വനത്തിലെ പണ്ടാരത്ത് ഹിൽസ് പ്രദേശത്ത് നിന്നുമാണ് സിമൻറ് ഉത്പാദനത്തിനു വേണ്ട ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് എത്തിക്കുന്നത്

Question: 56

വൈകുണ്ഠ സ്വാമി 'സമത്വ സമാജം' സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏത് ?

A1834

B1835

C1836

D1837

Answer:

C. 1836

Question: 57

ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി സെൻസസ് നടന്ന വർഷം ?

A2011 മാർച്ച് 1

B2011 ജൂലൈ 1

C2011 ഏപ്രിൽ 1

D2011 ജൂൺ 1

Answer:

A. 2011 മാർച്ച് 1

Question: 58

സെൻസസ് വേളയിൽ ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായും എത ഗ്രൂപ്പുകളായി തരം തിരിക്കുന്നു ?

A2

B3

C4

D5

Answer:

B. 3

Question: 59

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ?

Aബ്രിട്ടൻ

Bഅമേരിക്ക

Cകാനഡ

Dജപ്പാൻ

Answer:

B. അമേരിക്ക

Question: 60

1995 ജനുവരി 1 ന് സ്ഥാപിതമായ ലോക വ്യാപാരസംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ?

Aജനീവ

Bപാരീസ്

Cലണ്ടൻ

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

A. ജനീവ

Explanation:

1948 ജനുവരി 1-ന് രൂപവത്കരിച്ച ഗാട്ട് കരാറാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന (World Trade Organisation) ആയി മാറിയത്. 1994 ഏപ്രിൽ 15-ന് മൊറോക്കോയിലെ മാരക്കേഷിൽ വച്ച് നടന്ന ഉച്ചകോടിയാണ് ഈ സംഘടനക്കു രൂപം കൊടുത്തത്. ഡങ്കൽ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനശില.

Question: 61

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക? 13.07, 21, 0.3, 1.25, 0.137, 26.546

A61.203

B62.303

C61.303

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

B. 62.303

Explanation:

13.070 + 21.000 + 0.300 + 1.250 + 0.137 + 26.546 = 62.303

Question: 62

1857 ലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലം എന്തായിരുന്നു ?

Aഗവർണർ ജനറൽ വൈസ്രോയി ആയി

Bജനതകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു

Cഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു

Dസ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം ഉണർത്തി

Answer:

C. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു

Question: 63

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്ന് ബ്ലോഗുകൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

Awww.google.com

Bwww.wordpress.com

Cwww.twitter.com

Dwww.wikipedia.com

Answer:

B. www.wordpress.com

Question: 64

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

Aഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Bഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു

Cഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Question: 65

2019 - ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

A30

B31

C32

D34

Answer:

D. 34

Explanation:

മുൻപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരമാവധി 30 ജഡ്ജിമാരാണ് (ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒഴികെ) ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2019ലെ ബിൽ ഈ സംഖ്യ 30 ൽ നിന്ന് 33 ആക്കി ഉയർത്തി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം 34 പേരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത്.

Question: 66

ഉൽപാദനം, വിതരണം, സംഭരണം, വിൽപ്പന, ഇറക്കുമതി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഭരണതല സംവിധാനം ഏത്?

Aകേന്ദ്ര ഔഷധ വില നിയന്ത്രണ കമ്മിറ്റി

Bഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ

Cഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്

Dലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ്

Answer:

B. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ

Explanation:

ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് -അളവ് തൂക്ക നിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പ് -ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു

Question: 67

ജ്ഞാനപീഠം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ?

A1959

B1961

C1965

D1954

Answer:

B. 1961

Question: 68

1660-ൽ അധികാരമേറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരി ?

Aചാൾസ് രണ്ടാമൻ

Bചാൾസ് മൂന്നാമൻ

Cജോൺ ഒന്നാമൻ

Dഎഡ്‌വേഡ്‌ മൂന്നാമൻ

Answer:

A. ചാൾസ് രണ്ടാമൻ

Question: 69

കയർ ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് ?

Aആലപ്പുഴ

Bകൊച്ചി

Cമംഗലാപുരം

Dകണ്ണൂർ

Answer:

B. കൊച്ചി

Explanation:

💠 കയർ ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം - കൊച്ചി 💠 കയർ ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം - ആലപ്പുഴ 💠 ദേശീയ കയർ ഗവേഷണ മാനേജ്‍മെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (NCRMI) ആസ്ഥാനം - തിരുവനന്തപുരം.

Question: 70

"അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാപല്യമേ മന്നിലംഗനയെന്ന് വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ" എന്ന വരികൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ?

Aഇരുളിൽ

Bബാഷ്പാഞ്ജലി

Cവാഴക്കുല

Dപണിമുടക്കം

Answer:

B. ബാഷ്പാഞ്ജലി

Question: 71

ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദിന പത്രം ഏത് ?

Aമലയാള മനോരമ

Bകേരള കൗമുദി

Cബോംബെസമാചാർബോംബെ സമാചാർ

Dസമാചാർ ദർപൺ

Answer:

ബോംബെസമാചാർബോംബെ സമാചാർ

Question: 72

'ശ്രതു' എന്ന എം.ടി.യുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയ ചലച്ചിത്രം ?

Aസദയം

Bകായാതരണ്‍

Cരണ്ടാമൂഴം

Dമുറപ്പെണ്ണ്

Answer:

A. സദയം

Question: 73

ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും ഏതു ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ?

Aയൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്

Bസ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്

Cകൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ്

Dശിഷ്ടാധികാരം

Answer:

B. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്

Explanation:

്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: • ക്രമസമാധാനം • പോലീസ് • ജയിൽ • തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം • പൊതുജനാരോഗ്യം • ആശുപത്രികളും ഡിസ്‌പെൻസറികളും • കൃഷി • പന്തയം , വാതുവെയ്പുകൾ , ചൂതാട്ടം • കാർഷികാദായ നികുതി • ഭൂനികുതി • കെട്ടിട നികുതി • ഫിഷറീസ് • ടോൾ • ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ് വർക്കുകൾ

Question: 74

ഇന്ത്യയിൽ കായിക മേഖലയിൽ നൽകുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആര് ?

Aകെ. എം. ബീനാ മോൾ

Bദീപ മാലിക്

Cവിനേഷ് ഫോഗാട്ട്

Dകർണ്ണം മല്ലേശ്വരി

Answer:

D. കർണ്ണം മല്ലേശ്വരി

Question: 75

ഡോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പദവി വഹിച്ച കാലഘട്ടം ഏത് ?

A1967 - 1969

B1969 - 1974

C1962 - 1967

D1974 - 1977

Answer:

A. 1967 - 1969

Question: 76

'മജീദ്,സുഹറ' എന്നത് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?

Aബാല്യകാല സഖി

Bഓടയിൽ നിന്ന്

Cആനക്കാരൻ

Dമഷി

Answer:

A. ബാല്യകാല സഖി

Question: 77

എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലും പങ്കെടുത്ത ഏക രാജ്യം ഏത് ?

Aഅർജൻറ്റീനാ

Bഫ്രാൻസ്

Cഉറുഗ്വായ്

Dബ്രസീൽ

Answer:

D. ബ്രസീൽ

Question: 78

ഇന്ത്യ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഏത് വർഷം ?

A1992

B1998

C2000

D2003

Answer:

B. 1998

Question: 79

വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജന്മദിനമായ ഏത് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?

Aസെപ്റ്റംബർ 25

Bആഗസ്റ്റ് 12

Cഏപ്രിൽ 2

Dആഗസ്റ്റ് 5

Answer:

B. ആഗസ്റ്റ് 12

Question: 80

CSIR ൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

Aന്യൂ ഡൽഹി

Bമുംബൈ

Cഹൈദരാബാദ്

Dകൊൽക്കത്ത

Answer:

A. ന്യൂ ഡൽഹി

Question: 81

തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഊർജ വിഭവങ്ങളിൽ പെടാത്തതേത് ?

Aസൗരോർജം

Bബയോഗ്യാസ്

Cഗ്ലെയ്സറുകൾ

Dപ്രകൃതി വാതകം

Answer:

D. പ്രകൃതി വാതകം

Explanation:

പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഊർജ വിഭവങ്ങൽ: • സൗരോർജം • ബയോഗ്യാസ് • ബയോമാസ്സ് • വേലിയേറ്റം • ജലശക്തി • കാറ്റ് • ജിയോ തെർമൽ • ഗ്ലെയ്സാറുകൾ

Question: 82

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ?

Aകോസിപ്പുർ

Bകലിംപോംഗ്

Cസിലിഗുരി

Dജൽപൈഗുരി

Answer:

A. കോസിപ്പുർ

Question: 83

ചേർത്തെഴുതുക : നയന + ഇന്ദ്രിയം=?

Aനയനേന്ദ്രിയം

Bനയാനന്ദ്രിയം

Cനയനഇന്ദ്രിയം

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. നയനേന്ദ്രിയം

Question: 84

ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത?

Aമൃണാളിനി സാരാഭായി

Bടെസ്സി തോമസ്

Cഅന്നാ ചാണ്ടി

Dഅസിമ ചാറ്റർജി

Answer:

D. അസിമ ചാറ്റർജി

Question: 85

സൾഫർ ഡൈഓക്‌സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉപകരണം ഏത് ?

Aഎയർ ഫിൽറ്റർ

Bമിസ്റ്റ് കളക്ടർ

Cഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപിറേറ്റർ

Dസ്ക്രബ്ബർ

Answer:

D. സ്ക്രബ്ബർ

Question: 86

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നീതി ആയോഗിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

Aവ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തം കുറക്കുക

Bകാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്ന വർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

Cസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഉല്പാദന ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക

Dസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നഗരങ്ങളെ സുരക്ഷിത ആവാസ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക

Answer:

B. കാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്ന വർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

Question: 87

അമേരിക്കക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒപ്പുവച്ച സന്ധിയേത് ?

Aപാരീസ് ഉടമ്പടി

Bമോസ്കോ ഉടമ്പടി

Cവേഴ്സായി ഉടമ്പടി

Dബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി

Answer:

A. പാരീസ് ഉടമ്പടി

Question: 88

Cartagena Protocol came into force in _________

A2000

B2003

C2006

D2007

Answer:

B. 2003

Explanation:

It is an international environmental protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. It was adopted in 2000. It came into force in 2003.

Question: 89

കഥകളി അവതരണത്തിലെ ആദ്യ ചടങ്ങ് ഏതാണ് ?

Aകേളികൊട്ട്

Bതോടയം

Cഅരങ്ങ്കേളി

Dപുറപ്പാട്

Answer:

D. പുറപ്പാട്

Explanation:

◾ കഥകളിയിലെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് - അരങ്ങുകേളി ◾ കഥകളി അവതരണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് - പുറപ്പാട്

Question: 90

The history of evolution of public administration is divided into :

AFive Phases

BFour Phases

CSix Phases

DThree Phases

Answer:

A. Five Phases

Explanation:

Phase I: The Politics/Administration Dichotomy (1887-1926) Phase II: The Principles of Administration (1927-1937) Phase III: Criticism and Challenges (1938-1950) Phase IV: Crisis of Identity (1950-1970) Phase V: Public Administration as an Independent Discipline (Since 1970 )

Question: 91

Who is known as the father of Indian remote sensing?

AM. S. Swaminathan

BNorman Borlog

CP. R. Pisharadi

DVarghese Kurian

Answer:

C. P. R. Pisharadi

Question: 92

National Watershed Project (NWP) ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ?

Aകേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം

Bകേന്ദ്ര ആദിവാസി ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

Cകേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം

Dകേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയം

Answer:

A. കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം

Question: 93

ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേരള സന്ദർശനം?

Aഖിലാഫത്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം

Bവൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

Cതെക്കേ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം

Dഹരിജന ഫണ്ട് ശേഖരണം

Answer:

B. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

Explanation:

ഖിലാഫത്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ആണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്

Question: 94

ഇന്ത്യയിൽ പോർചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി ആര് ?

Aവാസ്കോഡ ഗാമ

Bഅൽബുക്കർക്ക്

Cകാസ്ട്രോ

Dഅൽമേഡ

Answer:

B. അൽബുക്കർക്ക്

Question: 95

ഉപരിതലത്തിലെ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ദ്രാവകത്തെ ബാഷ്പീകരിച്ചാണ് ടർബൈൻ കറക്കാനുള്ള വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

Aഅമോണിയ

Bസൾഫർ

Cമഗ്നീഷ്യം

Dസോഡിയം

Answer:

A. അമോണിയ

Explanation:

സമുദ്രത്തിൻറെ ഉപരിതലത്തിലും ആഴത്തിലുമുള്ള താപ വ്യത്യാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഊർജ്ജം നിർമിക്കുന്ന രീതിയാണ് -ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺവെർഷൻ

Question: 96

ബംഗാളിൽ ദ്വിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ആര് ?

Aറോബർട്ട് ക്ലൈവ്

Bവാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ്

Cഹെൻറി വാൻസിറ്റാർട്ട്

Dകോൺവാലിസ്‌ പ്രഭു

Answer:

A. റോബർട്ട് ക്ലൈവ്

Explanation:

'ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിൽ ദ്വിഭരണം നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ- വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ്

Question: 97

I ______ live there when I was a boy.

Aneed

Bought to

Chad

Dused to

Answer:

D. used to

Explanation:

ഒരു past habitual action or discontinued habit നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 'used to' ഉപയോഗിക്കുന്നു

Question: 98

വാര്യർ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

Aവാസിയർ

Bവാരസ്യാർ

Cവൈസർ

Dവസർ

Answer:

B. വാരസ്യാർ

Question: 99

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിങ്ങ് ഉപകരണമാണ് ?

Aപ്ലോട്ടർ

Bലൈറ്റ് പേൻ

Cമൗസ്

Dട്രാക്ക് ബോൾ

Answer:

D. ട്രാക്ക് ബോൾ

Question: 100

C D യുടെ സംഭരണ ശേഷി എത്ര ?

A1.44 MB

B2.44 MB

C650 MB - 750 MB

D1.44 GB - 2.44 GB

Answer:

C. 650 MB - 750 MB