Question:

10 പൈസ 10 രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ?

A10%

B1%

C20%

D2%

Answer:

B. 1%

Explanation:

10 rupees means 10*100=1000 paise (10/1000)*100=1%


Related Questions:

The income of Ramesh is 25% more than the income of mahesh. The income of Mahesh is less than the income of Ramesh by

ഒരു സംഖ്യയുടെ 23% കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു വിദ്യാർഥി തെറ്റായി 32% കണ്ടപ്പോൾ ഉത്തരം 448 ലഭിച്ചു എങ്കിൽ ശരിയുത്തരമെന്ത്?

x എന്ന സംഖ്യയുടെ 4% എന്നത് ഏതു സംഖ്യയുടെ 8% ആയിരിക്കും?

300 ന്റെ 20% എത്ര?

18 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണത്തിൽ എത്ര ശതമാനം സ്വർണം ഉണ്ട്?