Question:

11 : 1331 : : 6 : ?

A216

B192

C236

D186

Answer:

A. 216


Related Questions:

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____

തീയതി : കലണ്ടർ; സമയം : _________

12 : 143 : : 19 : ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____