Question:

5 പേർ ഒരു വട്ടമേശയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. A-യുടെ വലത് വശത്ത് രണ്ടാമതായി B -യും B -യുടെ ഇടത് വശത്ത് മൂന്നമതായി C -യും C -യുടെ വലത് വശത്ത് രണ്ടാമതായി D-യും D-യുടെ വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായി E-യും ഇരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ A-യുടെയും B-യുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാരാണ് ?

AA

BB

CC

DD

Answer:

D. D

Explanation:

A യുടെയും B യുടെയും ഇടയിൽ D ആണ്


Related Questions:

ലൈലയ്ക്ക് കസ്തുരിയേക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവീണയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവുമാണ്. ശോഭയ്ക്ക് റീമയേക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്, കസ്തുരിക്ക് റീമയേക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കുറവ് ആർക്കാണ് ?

50 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നന്ദുവിന്റെ റാങ്ക് 20 ആണ്. എങ്കിൽ അവസാന റാങ്കിൽ നിന്നും നന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര ?

50 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ മനുവിൻ്റെ റാങ്ക് മുകളിൽ നിന്ന് 22 ആണെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് റാങ്ക് എത്രയാണ്?

Here are 35 students in a class. Suma ranks third among the girls in the class. Amit ranks 5th amongs the boys in the class. Suma is one rank below Amit in the class. No two students hold the same rank in the class. What is Amit's rank in the class?

Find the wrong number in the given series 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2