Question:

8*7 =65, 5*7 = 53, 4*9 = 63 ആയാൽ 4*8 = ?

A23

B32

C42

D-24

Answer:

A. 23

Explanation:

8*7 = 8 × 7 = 56 = 65 (ഗുണനഫലത്തിലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറ്റി) 5*7 = 5 × 7 = 35 = 53 4*9 = 4 × 9 = 36 = 63 4*8 = 4 × 8 = 32 = 23


Related Questions:

3 : 27 :: 11 : ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

11 : 1331 : : 6 : ?

10 : 101 :: 20 : ?

മഴവില്ല് : ആകാശം :: മരീചിക : _____