Question:

ഒരു കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും, അമ്മയും, അവർക്ക് വീവാഹിതരായ മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട്. മക്കൾക്കെല്ലാംരണ്ട് മക്കൾ വീതവുമുണ്ട്. കടുബത്തിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര?

A8

B14

C12

D7

Answer:

B. 14


Related Questions:

രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ രാജുവിന് വനജയോടുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

If' 'P+Q' means 'P is the father of Q, 'P x Q' means P is the brother of Q','P-Q' means 'P is the mother of Q' Then which of the following is definitely true about 'C-A+B'?

ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞു “അവർ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏക മകളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഏക മരുമകൾ ആണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് സൗമ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

Pointing of a lady, a man said: "The son of her only brother is the brother of my wife." How is the lady related to the man?

H ന്റെ സഹോദരിയായ M ന്റെ അമ്മയാണ് D എങ്കിൽ, B യുടെ ഭർത്താവാണ് A. H ന്റെ സഹോദരിയാണ് B എങ്കിൽ, D എങ്ങനെയാണ് A യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?