Question:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

A4

B6

C7

D5

Answer:

D. 5


Related Questions:

1-2+3-4+5-6+7-8+9 എത്ര ?

12 : 143 : : 19 : ?

11 : 1331 : : 6 : ?

Teacher is related to school. In the same way as cook is related to ...

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക. 3 : 72 :: 4 : _____