Question:

ഒരാളിനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: “അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകനാണ്.'' എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്?

Aമകൾ

Bസഹോദരി

Cഅമ്മ

Dഅമ്മായി

Answer:

C. അമ്മ

Explanation:

അയാളുടെ അച്ഛൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ആണ് .ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ അമ്മ ആണ്


Related Questions:

PxQ means 'P is the mother of Q' P + Q means 'P is the brother of Q' P - Q means 'P is the sister of Q' P÷Q means 'P is the father of Q' Which of the following shows 'A is the maternal uncle of B'?

ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു “അയാളുടെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ?

'A+B' means A is the daughter of B. A x B means A is the son of B. A-B means A is the wife of B. If A x B-C which of the following is true?

'A x B' means 'A is mother of B' . 'A - B' means 'A is brother of B' . 'A + B' means 'A is sister of B'. A ÷ B' means 'A is father of B'. Which of the following means 'F' is paternal grand father of H?

ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നേഹ പറഞ്ഞു, 'അവൻ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഒരേയൊരു മകന്റെ ഏക മകനാണ്. അവൾ ആ ആൺകുട്ടിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?