Question:

B - യുടെ അമ്മ A - യുടെ അമ്മയുടെ മകൾ ആണ്. A - C യുടെ സഹോദരൻ ആണെങ്കിൽ. A എങ്ങനെ B - യോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Aഅച്ഛൻ

Bഅമ്മ വഴിയുള്ള അമ്മാവൻ

Cഅച്ഛൻ വഴിയുള്ള അമ്മാവൻ

Dസഹോദരൻ

Answer:

B. അമ്മ വഴിയുള്ള അമ്മാവൻ


Related Questions:

ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, “അവന്റെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഏക മകനാണ്.'' ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനുമായി സ്ത്രീഎങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. - അവരുടെ ഒരേയൊരു സഹോദരൻ എൻറെ അച്ഛൻറ ഒരേയൊരു മകനാണ്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്.

If' 'P+Q' means 'P is the father of Q, 'P x Q' means P is the brother of Q','P-Q' means 'P is the mother of Q' Then which of the following is definitely true about 'C-A+B'?

ലളിതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷ പറഞ്ഞു, "എന്റെ മകളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മായിയച്ഛന്റെ ഏക മകനാണ് അവൻ." ലളിതയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആകാംക്ഷയുടെ അച്ഛനുമായി എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട്?

ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു “അയാളുടെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ?