Question:

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക : ACE, KMO, GHJ, RTV

AKMO

BGHJ

CACE

DRTV

Answer:

B. GHJ

Explanation:

A + 2 = C , C + 2 = E -- ACE K + 2 = M , M + 2 = O -- KMO R + 2 = T , T + 2 = V -- RTV GHJ ഇതേ പാറ്റേണിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല


Related Questions:

ഒറ്റയായ സംഖ്യാ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.