Question:

If 8th of the month falls 3 days after Sunday, what day will be on 17th of that month?

AThursday

BTuesday

CWednesday

DFriday

Answer:

D. Friday

Explanation:

Given, 8th day → Sunday + 3 days → Wednesday 8th day + 7 day = 15th day · 15th day is also Wednesday 16th day is Thursday 17th day is Friday


Related Questions:

ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണെങ്കിൽ 98 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും?

2013 ജൂലൈ 12 വെള്ളി ആയാൽ 2013 നവംബർ 12 ഏത് ദിവസം ?

2012 ജനുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ആയാൽ 2013 ൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും? .

1988 ജനുവരി 26 മുതൽ 1988 മെയ് 15 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ?

How many years are there from 24th July 1972 to 5th October 1973?