Question:

500 രൂപ വിലയുള്ള കസേര 10% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു വിറ്റാൽ നഷ്ടം എത്ര?

A15 രൂപ

B40 രൂപ

C50 രൂപ

D60 രൂപ

Answer:

C. 50 രൂപ

Explanation:

10% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു വിറ്റാൽ, SP = 500 × 90/100 = 450 വില = 500 നഷ്ടം = 500 - 450 = 50


Related Questions:

A reduction of 10% in the price of a T.V. set brought down its price by R.s 1,650. The original price of the set (in rupees) was

രാജൻ 75 രൂപക്ക് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി, 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ലാഭ ശതമാനം എത്ര?

ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ക്ലോക്കിന് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച ശേഷം വീണ്ടും 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി അനുവദിച്ചു.ക്ലോക്ക് 180 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അതിന്റെ പരസ്യ വില എത്ര?

30% ലാഭം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 400 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം?

പഞ്ചസാരയുടെ വില 10% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 360 രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് 4 kg അധികം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 1 kg പഞ്ചസാരയുടെ വില എത്ര ?