Question:

If NewDelhi = 8, Arunachal =9, then Thiruvananthapuram =

A12

B16

C14

D18

Answer:

D. 18

Explanation:

Number of letters is the answer


Related Questions:

ശില്പി - പ്രതിമ : അദ്ധ്യാപകൻ -

മഴവില്ല് : ആകാശം :: മരീചിക : _____

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക. 3 : 72 :: 4 : _____

സമാനബന്ധം കണ്ടെത്തുക Rectangle : Square : : Ellipse :