Question:

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

A2

B6

C12

D18

Answer:

B. 6

Explanation:

ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം = square root of 10^2 - 8^2 = square root of 36 = 6m


Related Questions:

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

ചതുരം : സമചതുരം : : ത്രികോണം : ?

3 : 54 ആയാൽ 5 : ?

8*7 =65, 5*7 = 53, 4*9 = 63 ആയാൽ 4*8 = ?