Question:

Indian Science Abstract is published by :

ADRTC

BICSSR

CILA

DNISCAIR

Answer:

D. NISCAIR

Explanation:

Indian Science Abstracts (ISA) is a bibliographical database published by NISCAIR, CSIR. This database provides abstracts of research articles, short communications, review articles, and informative articles published in current Scientific and technical periodicals, as well as Indian standards and thesis.


Related Questions:

നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളുടെ ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്?

' നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യോഗ ' എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

ഡീസൽ, പെട്രോൾ, മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ ഏതു തരം ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്?

Birdman of India?

National Science day?