Question:

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെസ്സി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ്.'' ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ജെസ്സിയുടെ ആരാണ് ?

Aഅമ്മൂമ്മ

Bസഹോദരി

Cഅമ്മ

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

C. അമ്മ

Explanation:

അച്ഛന്റെ മകന്റെ അമ്മൂമ്മ ->ജെസ്സിയുടെ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകൾ ->ജെസ്സിയുടെ അമ്മ


Related Questions:

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദര ന്മാരാണ്, E യ്ക്ക് A യുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

If' 'P+Q' means 'P is the father of Q, 'P x Q' means P is the brother of Q','P-Q' means 'P is the mother of Q' Then which of the following is definitely true about 'C-A+B'?

B യുടെ മകനാണ് A. C യുടെ അമ്മയാണ് B, D യുടെ മകളാണ് C. A യുടെ ആരാണ് D ?

'A+B' means A is the daughter of B. A x B means A is the son of B. A-B means A is the wife of B. If A x B-C which of the following is true?

P എന്നത് Q ൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നാൽ Q എന്നത് P യുടെ മകനല്ല.എന്നാൽ Pയും Q വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ?