Question:

P2C, R4E, T6G, .....

AV8I

BU7M

CU8I

DVIT

Answer:

A. V8I


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദാമത് ? 2, 5, 10, 17, .......

1, 3, 6, 10, ____ എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ab_d_a_cd_ _bc_ea