Question:

Pointing of a lady, a man said: "The son of her only brother is the brother of my wife." How is the lady related to the man?

AMother's sister

BGrand mother

CMother-in-law

DSister of Father-in-law

Answer:

D. Sister of Father-in-law

Explanation:

wife's brother - brother-in-law son of lady's brother is the brother-in-law of the man. so lady's brother is man's father-in-law, ie; the lady is the sister of man's father-in-law


Related Questions:

സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വിജയൻറെ മകനാണ്.ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും.എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദരന്മാരാണ്. E യുടെ ആരാണ് A ?

ഒരു ഫോട്ടോ ചൂണ്ടി സനൽ പറഞ്ഞു ദീപ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരേയൊരു മകന്റെ മകളാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ദീപയ്ക്ക് സനലിനോടുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

P എന്നത് Q ന്റെ മകനാണ്. R എന്നത് Q ന്റെ പിതാവാണ്. S എന്നത് Q ന്റെ മകളാണ്. എങ്കിൽP യും S ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെസ്സി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ്.'' ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ജെസ്സിയുടെ ആരാണ് ?