Question:

റാം , മാധവന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രന്റെ സഹോദരൻ ആണ്. എങ്കിൽ റാം മാധവന്റെ ആരാണ് ?

Aകസിൻ

Bഗ്രാന്റ്ഫാദർ (വല്യച്ഛൻ)

Cകൊച്ചുമകൻ(ഗ്രാന്റ്സൺ)

Dഅമ്മാവൻ (അങ്കിൾ)

Answer:

C. കൊച്ചുമകൻ(ഗ്രാന്റ്സൺ)

Explanation:


Related Questions:

'A x B' means 'A is mother of B' . 'A - B' means 'A is brother of B' . 'A + B' means 'A is sister of B'. A ÷ B' means 'A is father of B'. Which of the following means 'F' is paternal grand father of H?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദര ന്മാരാണ്, E യ്ക്ക് A യുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

P, Q, R എന്നിവരുടെ സഹോദരി ആണ് 'C'. 'Q' വിന്റെ അച്ഛൻ 'D' ആണ്. 'P' എന്നയാൾ 'Y' യുടെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെസ്സി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ്.'' ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ജെസ്സിയുടെ ആരാണ് ?

H ന്റെ സഹോദരിയായ M ന്റെ അമ്മയാണ് D എങ്കിൽ, B യുടെ ഭർത്താവാണ് A. H ന്റെ സഹോദരിയാണ് B എങ്കിൽ, D എങ്ങനെയാണ് A യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?