Question:

Sea Surges cause severe damage along the shores.What are the measures taken to prevent damages?.List out from the following:

i.Depositing boulders along the seashore

ii.Construction of interlocking concrete structures (Pulimuttu)

iii.Planting of mangroves.

Ai only

Bii only

Cii and iii only

Di,ii and iii

Answer:

D. i,ii and iii


Related Questions:

ചന്ദ്ര താൽ തണ്ണീർത്തടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

What are  the effects of ocean currents?.List out from the following:

i.Influence the climate of coastal regions.

ii.Fog develops in the regions where warm and cold currents meet.

iii.The regions where the warm and cold currents meet provide favourable conditions for the growth of fish.


യമുനാ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം?

1.പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്ദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യനദിയാണ് യമുന.

2.'ജമുന' എന്നപേരിലും ഈ നദി അറിയപ്പെടുന്നു.

3.ഉത്തർപ്രദേശിലെ 'യമുനോത്രി'  ഹിമാനിയിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. 

4.ഡൽഹി, മഥുര, ആഗ്ര എന്നീ  മൂന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലൂടെയും യമുന കടന്നു പോകുന്നു.

നദികളില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ?

8000 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള എത്ര കൊടുമുടികൾ ഹിമാലയത്തിലുണ്ട് ?