Question:

സമാന ബന്ധം കാണുക. 5 : 150 :: 6 : ?

A216

B256

C252

D248

Answer:

C. 252

Explanation:

5^2 + 5^3 = 25 + 125 = 150 6^2 + 6^3 = 36 + 216 = 252


Related Questions:

82 : 36 ∷ 91 : ?

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

സ്‌കേറ്റിങ് : ഐസ് : : റോവിങ് : _____ ?

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക. 3 : 72 :: 4 : _____

If x means addition, - means division,+ means subtraction and / means multiplication then the value of : 4 - 4 x 4 / 4 + 4 - 4 is equal to: