Question:

മേശ : തടി :: തുണി : ____

Aനെയ്ത്

Bപരുത്തി

Cവസ്ത്രം

Dതുന്നൽ

Answer:

B. പരുത്തി


Related Questions:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

ചതുരം : സമചതുരം : : ത്രികോണം : ?

ആദ്യഭാഗത്തെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.

BHAC : FLEG :: NPMO : _____

12 : 143 : : 19 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 4578 : 8 :: 289 : ?