Question:

അംബേദ്കർ ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ?

Aഓഗസ്റ്റ് 20

Bഡിസംബർ 6

Cഏപ്രിൽ 14

Dജനുവരി 16

Answer:

C. ഏപ്രിൽ 14

Explanation:

ബി.ആർ.അംബേദ്‌കർ

 • ഇന്ത്യയിലെ അധഃകൃതരുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവ്.
 • സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നിയമമന്ത്രി.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി
 • ഭരണഘടനാ കരട് നിർമാണ സമിതി ചെയർമാൻ
 •  'ആധുനിക മനു' എന്നും അപരനാമം.

 • 1956 ഒക്ടോബർ 14ന് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരനേതാവ് 
 • ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ 
 • ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന ദ്വൈവാരിക ആരംഭിച്ച വ്യക്തി
 • അമേരിക്കയിലെ കൊളംബിയ  സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് അംബേദ്‌കർ പി.എച്ച്.ഡി ബിരുദം സമ്പാദിച്ചത്
 • അധഃകൃതരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ബഹിഷ്കൃത ഹിതകാരിണി സഭ സ്ഥാപിച്ച നേതാവ്

 • സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച നേതാവ്
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്ത്വങ്ങളെ 1935-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി.
 • 1946 ജൂണിൽ പീപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച നേതാവ്
 • കോൺഗ്രസിതര സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മരണാന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ നേതാവ്

 • അധഃസ്ഥിതർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലം വേണമെന്ന് വാദിച്ച ദേശിയ നേതാവ്
 • മൂകനായക് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി
 • ജ്യോതിബ ഫുലെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശിഷ്യൻ
 • "കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ, സന്ന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ"എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച നേതാവ്
 • നാഗ്പൂർ വിമാനത്താവളം അംബേദ്‌കറിന്റെ സ്മരണാർഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു
 • 1930 ആഗസ്റ്റിൽ നാഗ്പൂരിൽ പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തി
 • 1930, 1931, 1932 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത അധഃകൃതരുടെ ദേശീയ നേതാവ് 
 • അംബേദ്കർ ജയന്തിയായ ഏപ്രിൽ 14 എല്ലാ വർഷവും തുല്യതാ ദിവസമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട്

Related Questions:

തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം ?

' ലൈഫ് ഗിവിംഗ് പ്രോവിഷൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ' എന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ?

ഇന്ത്യയിൽ ' ഇരട്ട പൗരത്വം ' എന്ന ആശയം മുന്നോട് വച്ചത് ആരാണ് ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

1.സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം 16 -ൽ ആണ് .

2.പൊതു നിയമനങ്ങളിൽ അവസരസമത്വം ഉറപ്പുനൽകുന്നത് അനുച്ഛേദം 16 -ൽ ആണ്.

3. ആർട്ടിക്കിൾ 19 ൽ 5 തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4. ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് 7 മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുഛേദം?