Question:

അംബേദ്കർ ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ?

Aഓഗസ്റ്റ് 20

Bഡിസംബർ 6

Cഏപ്രിൽ 14

Dജനുവരി 16

Answer:

C. ഏപ്രിൽ 14

Explanation:

ബി.ആർ.അംബേദ്‌കർ

 • ഇന്ത്യയിലെ അധഃകൃതരുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവ്.
 • സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നിയമമന്ത്രി.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി
 • ഭരണഘടനാ കരട് നിർമാണ സമിതി ചെയർമാൻ
 •  'ആധുനിക മനു' എന്നും അപരനാമം.

 • 1956 ഒക്ടോബർ 14ന് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരനേതാവ് 
 • ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ 
 • ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന ദ്വൈവാരിക ആരംഭിച്ച വ്യക്തി
 • അമേരിക്കയിലെ കൊളംബിയ  സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് അംബേദ്‌കർ പി.എച്ച്.ഡി ബിരുദം സമ്പാദിച്ചത്
 • അധഃകൃതരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ബഹിഷ്കൃത ഹിതകാരിണി സഭ സ്ഥാപിച്ച നേതാവ്

 • സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച നേതാവ്
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്ത്വങ്ങളെ 1935-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി.
 • 1946 ജൂണിൽ പീപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച നേതാവ്
 • കോൺഗ്രസിതര സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മരണാന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ നേതാവ്

 • അധഃസ്ഥിതർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലം വേണമെന്ന് വാദിച്ച ദേശിയ നേതാവ്
 • മൂകനായക് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി
 • ജ്യോതിബ ഫുലെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശിഷ്യൻ
 • "കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ, സന്ന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ"എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച നേതാവ്
 • നാഗ്പൂർ വിമാനത്താവളം അംബേദ്‌കറിന്റെ സ്മരണാർഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു
 • 1930 ആഗസ്റ്റിൽ നാഗ്പൂരിൽ പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തി
 • 1930, 1931, 1932 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത അധഃകൃതരുടെ ദേശീയ നേതാവ് 
 • അംബേദ്കർ ജയന്തിയായ ഏപ്രിൽ 14 എല്ലാ വർഷവും തുല്യതാ ദിവസമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട്

Related Questions:

ചേരുംപടി ചേർക്കുക 

ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ദിനങ്ങൾ 

A) ദേശീയ പതാക  -  1) 1950 ജനുവരി 24 

B) ദേശീയ ഗാനം    - 2) 1950 ജനുവരി 26 

C) ദേശീയ മുദ്ര       -  3) 1947 ജൂലൈ 22

D) ദേശീയ ഗീതം  -   4) 1950 ജനുവരി 24 

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ വിവരാവകാശകമ്മീഷണർമാരുടെ കാലാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

(i) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് 60 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയോ

(ii) കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർമാരുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതതു സർക്കാരുകളാണ്

(iii) കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാർ 5 വർഷത്തേക്കും സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർമാർ 3 വർഷത്തേക്കുമാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്

(iv) കേന്ദ്ര,  സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർമാരുടെ കാലാവധി  3 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് 65 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയോ

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ?

പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിശേഷി പ്പിച്ചത് ആരാണ് ?