Question:

2022ലെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

ATime is Now: Rural and urban activists transforming women's lives

BThink equal, build smart, innovate for change

CGender Equality Today for a Sustainable Tomorrow

DWomen in the Changing World of Work

Answer:

C. Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow


Related Questions:

ഇസ്ലാം വിദ്വേഷ വിരുദ്ധ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആചരിക്കുന്നത് ?

2021-ലെ ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ?

2021ലെ ലോക സമുദ്രാദിനാചാരണ പ്രമേയം ?

മരുഭൂമീകരണവും വരൾച്ചയും നേരിടാനുള്ള ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ?