Question:

ബന്ദി എന്ന വാക്കിന് സ്ത്രീലിംഗമായി വരാവുന്നവ ?

  1. ബന്ധു
  2. ബന്ദിനി
  3. ബന്ധിമി 
  4. ബന്ദിക 

A1 , 2 മാത്രം

B2 മാത്രം

C1 മാത്രം

D4 മാത്രം

Answer:

B. 2 മാത്രം


Related Questions:

ജനയിതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ത്?

തമ്പി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

പ്രേയാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്

കിരാതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക.