Question:

ജനയിതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ത്?

Aജനയിത്

Bജനയിത

Cജനിയത്രി

Dജനയിത്രി

Answer:

D. ജനയിത്രി


Related Questions:

തമ്പി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

വേടൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ദാതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ഗുരുനാഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?