Question:

ജനയിതാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ത്?

Aജനയിത്

Bജനയിത

Cജനിയത്രി

Dജനയിത്രി

Answer:

D. ജനയിത്രി


Related Questions:

പഥികൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

ദ്വിജൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

അടിയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?

അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്

ഏകാകി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?