Question:

' To catch red handed ' എന്നതിന്റെ മലയാളം ശൈലി ഏതാണ് ? 

  1. ഉപേക്ഷിക്കുക 
  2. തൊണ്ടിയോടെ പിടികൂടുക 
  3. നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക 
  4. സ്വതന്ത്രമാക്കുക 

A1 , 2

B2 , 3

C2 മാത്രം

D3 മാത്രം

Answer:

C. 2 മാത്രം


Related Questions:

അടച്ച കണ്ണ് തുറക്കും മുൻപേ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

“തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കുക' എന്നാൽ

ജലത്തിലെ പോള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

'ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി' എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

' ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?