Question:

നഖശിഖാന്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

Aവളരെ തുച്ഛമായ

Bഅല്പം മാത്രം

Cവ്യാപകമാകുക

Dഅടിമുടി

Answer:

D. അടിമുടി


Related Questions:

' ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത് ?

ഓല പാമ്പിനെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

വെള്ളം കണ്ട പോത്തിനെ പോലെ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

വിരുതൻശങ്കു എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

ആപാദചൂഡം എന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?