Question:

ഐലൻഡ് ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എവിടെ ?

Aലക്ഷദ്വീപ്

Bപുതുച്ചേരി

Cഗോവ

Dപോർട്ട് ബ്ലെയർ

Answer:

D. പോർട്ട് ബ്ലെയർ


Related Questions:

അടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ?

ഡോഗ്രി ഭാഷ ഉപയോഗിത്തിലുളള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?