Question:

വിട്ടുപോയത്‌ ഏത് 16,33 ,65,131,________

A106

B121

C189

D261

Answer:

D. 261

Explanation:

33=16×2+1 65=33×2−1 131=65×2+1 131×2−1=262−1=261


Related Questions:

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , __

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കാണുക.

DIL,GLO,JOR, .....

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക.4,196,16,144,36,100,64, .....