Question:

ദ്വിത്വസന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്

Aപച്ച + കല്ല്= പച്ചക്കല്ല്

Bതിരു + അനന്തപുരം = തിരുവനന്തപുരം

Cപന + ഓല = പനയോല

Dതണുപ്പു് + ഉണ്ട് = തണുപ്പുണ്ട്

Answer:

A. പച്ച + കല്ല്= പച്ചക്കല്ല്

Explanation:

രണ്ടുവർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അവയിലൊന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ്‌ ദ്വിത്വസന്ധി. ഇവിടെ ക് എന്ന വർണം ഇരട്ടിക്കുന്നു


Related Questions:

കൈയ്യാമം പിരിച്ചെഴുതുക

വരുന്തലമുറ പിരിച്ചെഴുതുക?

നാട്ടുവിശേഷം പിരിച്ചെഴുതുക?

ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക

പിരിച്ചെഴുതുക - ചേതോഹരം ?