Question:

ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷൻറെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലയേത് ?

Aഇൻക്യൂബേഷൻ

Bഇക്കോസിസ്റ്റം

Cപ്ലാറ്റ്‌ഫോം

Dസംരംഭകത്വം

Answer:

D. സംരംഭകത്വം


Related Questions:

ആഹാരത്തിലെ എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ?

നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ ?

"നാഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിസേർച്ച് ലോബോട്ടറി "(NARL) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ?