Question:

നീഗ്രോകളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന ഏത്?

Aക്ലൂ ക്ലൂക്സ് ക്ലാൻ

Bഅങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ

Cഹോളോകോസ്റ്റ്

Dഓവർ അമേരിക്കൻ കസിൻ

Answer:

A. ക്ലൂ ക്ലൂക്സ് ക്ലാൻ

Explanation:

കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ (KKK)

  • അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ പേരാണ് കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ (KKK)
  • അക്രമത്തിലൂടെ ഭീതി പരത്തി വെളുത്ത വർഗക്കാരായ അമേരിക്കക്കാരുടെ താത്പര്യങ്ങളും,അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം.

  • 1865 ൽ ടെനീസ്സിയിലാണ് ഈ സംഘടന പിറവിയെടുത്തത്.
  • കോൺഫെഡറേഷൻ ആർമ്മിയിലെ ആറ് ചെറുപ്പക്കാരായ സ്കോട്ടിഷ് - ഐറിഷ് വെറ്ററൻസ് ചേർന്നാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്.
  • 'തോക്കിന്റെ കാഞ്ചിവലിക്കുന്ന ശബ്ദം', എന്നായിരുന്നു കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം.
  • 'കത്തുന്ന മരക്കുരിശാ'ണ് സംഘടനയുടെ ചിഹ്നം.

  • ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സംഘടന പിന്നീടു ദേശീയ സംഘടനയായി മാറി.
  • ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാർ , ജൂതർ, മറ്റു ന്യൂന പക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അക്രമം, ഭീകര പ്രവർത്തനം, കൊലപാതകം എന്നീ മാർഗങ്ങൾ കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
  • റോമൻ കത്തോലിക് ക്രിസ്തു മതത്തെയും, തൊഴിലാളി സംഘടനകളെയും ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു.
  • സംഘടനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പ് അഥവാ ക്ലാൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

Related Questions:

കോളനികളില്‍ മൂലധനനിക്ഷേപം നടത്തുവാന്‍ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

1.തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ കൂലി

2.അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത

3.കോളനികളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം

4.കുറഞ്ഞ ചെലവ്

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ഫ്രാൻസിൽ രൂപപ്പെട്ട ഡയറക്ടറി എന്ന ഭരണസംവിധാനത്തിനെ പറ്റി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ?

1.1790 ൽ നിലവിൽവന്ന ഡയറക്ടറി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലും വിദേശകാര്യങ്ങൾ  കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു.

2.അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യത്തോടെയും ഒരുമയോടെയും സംയുക്തമായി ഭരിക്കാതെ  തർക്കങ്ങളിലും പിണക്കങ്ങളിലും  മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടറി. 

3.ഡയറക്ടറിയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്.

4.ഡയറക്ടറിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഫ്രാൻസിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വർദ്ധിച്ചു.


" പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ ഒപ്പ് വെച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ?

പാരീസ് ഉടമ്പടി നടന്ന വർഷം ?

"മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ്" എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ ആര് ?