Question:

“മലബാറിലെ സെമീന്ദാര്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഇവരിൽ ഏതു തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയാണ് ?

Aകാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Bമാർത്താണ്ഡവർമ്മ

Cസ്വാതിതിരുനാൾ

Dഅവിട്ടം തിരുനാൾ

Answer:

A. കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Explanation:

കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

 • മാർത്താണ്ഡവർമയുടെ പിൻഗാമിയായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്.
 • ധർമ്മരാജാ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധൻ.

 • തന്റെ മുൻഗാമി നേടിയെടുത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം വിജയകരമായ രീതിയിൽ ഭരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

 • മൈസൂർ പടയോട്ടത്തെത്തുടർന്ന് മലബാറിൽ നിന്നു പലായനം ചെയ്‌ത്‌ തിരുവിതാംകൂറിലെത്തിയ അഭയാർഥികൾക്ക് ധാർമികനീതിയോടെ അഭയം നൽകിയതിനാലാണ് .ധർമ്മരാജ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
 • കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - ധർമ്മരാജ്യം

 • ഇതരമതാനുയായികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വാഴ്ത്തികൊണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

 • ആധുനിക തിരുവിതാംകൂര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം (1758-1798) ഭരിച്ച രാജാവ്‌.
 • 'കിഴവന്‍ രാജാ' എന്നും അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി

 • തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തുനിന്ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്‌ മാറ്റിയ രാജാവ്‌

 • 1788-ല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുസുൽത്താന്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

 • മൈസൂർപ്പടയുടെ കയ്യേറ്റം തടയാൻ ധർമ്മരാജാവ് മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി.

 • ഡിലനോയ് ആയിരുന്നു നെടുങ്കോട്ടയുടെ നിർമാണത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്.

 • മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മയുടെ കാലത്ത്‌ പുരോഗമിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരത്തിന്റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ രാജാവ്‌

 • ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങള്‍ കേൾപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കല്‍ത്തൂണുകളോട്‌ കൂടിയ കുലശേഖരമണ്ഡപം പണികഴിപ്പിച്ച രാജാവ്

 • ആലങ്ങാടും പറവൂരും തിരുവിതാംകൂറിനോട്‌ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • 1762ൽ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായി ഒപ്പ്‌വെച്ച ഉടമ്പടി - ശുചീന്ദ്രം ഉടമ്പടി (ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വെച്ചത്)
 • ധർമ്മരാജയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചിയിലെ രാജാവ് - കേരളവർമ്മ

 • പഴശ്ശിരാജാവിന്റെയും ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്റെയും സമകാലികനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌ - ധർമ്മരാജ

 • 1766ല്‍ രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • 1789ല്‍ ഡച്ചുകാരില്‍നിന്ന്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോട്ടയും പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • “മലബാറിലെ സെമീന്ദാര്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ധര്‍മ്മരാജ

 • കിഴക്കേകോട്ടയുടെയും പടിഞ്ഞാറേകോട്ടയുടെയും പണി പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് (പണി ആരംഭിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത്)

 • കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമയുടെ സദസ്സ് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ കവികൾ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ഉണ്ണായി വാര്യരും

 • രാജസൂയം, സുഭദ്രാഹരണം, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, ബകവധം, കല്യാണസൗഗന്ധികം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകള്‍ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ അവലംബിച്ച്‌ സംസ്‌കൃതത്തില്‍ ബാലരാമഭരതം രചിച്ച തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌

 • നാൽപ്പതു വർഷത്തെ ദീർഘഭരണത്തിന് ശേഷം 1798ൽ 74-ാം വയസ്സിൽ നാടു നീങ്ങി.

Related Questions:

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുമായി ബന്ധപപെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ.

2.1524 ൽ കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി ശക്തമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു.

തിരുവിതാംകൂറിൽ വാക്‌സിനേഷനും അലോപ്പതി ചികിത്സാരീതിയും നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്തെ ദിവാൻ?

വാസ്കോഡ ഗാമയെ ആദ്യം സംസ്കരിച്ച സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി എവിടെയാണ്?

തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?

i) "ഗർഭ ശ്രീമാൻ' എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ii) തിരുവനന്തപുരത്ത് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി.

iii) ഒരു സത്യപരീക്ഷയായിരുന്ന "ശുചീന്ദ്രം പ്രത്യയം' അഥവാ "ശുചീന്ദ്രംകൈമുക്കൽ' നിർത്തലാക്കി.

iv) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായി.

ഇവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

1.1943 ൽ ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ  കാലഘട്ടത്തിൽ തൈക്കാട് അയ്യായുടെ സ്മരണാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് അയ്യാ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

2.തൈക്കാട് അയ്യാ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തി ശിവനാണ്.