Question:

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം ഏത് ?

Aവോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Bദി ഹിന്ദു

Cബംഗാൾ ഗസറ്റ്

Dകേരള കൗമുദി

Answer:

C. ബംഗാൾ ഗസറ്റ്


Related Questions:

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന പത്രം ഏത് ?

ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദിന പത്രം ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ (എ.ബി.സി ) സ്ഥാപിതമായത് എന്ന് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ?