പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയന്‍ നദി ഏത് ?

കാളി നദിക്കും തിസ്ത നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഹിമാലയം മേഖല ഏതാണ്?

മഹാറാണ പ്രതാപ്സാഗര്‍ ഡാം (പോങ്ഡാം) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്?

ഒറീസയുടെ ദു:ഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേതാണ്?

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരികുന്നുകളില്‍ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയേത്?

യമുന നദിയുടെ നീളം എത്ര ?

' നർമദയുടെ തോഴി ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ?

താഴെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?

 1. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വച്ചാണ്

 2. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഗംഗയാണ്

 3. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷകനദി സുബാൻസിരിയാണ്

 4. ബ്രഹ്മപുത്ര അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദിഹാങ്ങ് എന്നാണ് 

താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ സിന്ധു നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കയാണ് ? 

 1. 2880 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള സിന്ധു ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് 709 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് 
 2. പടിഞ്ഞറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി , അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേയോരു ഹിമാലയൻ നദി എന്നി പ്രത്യേകതകൾ സിന്ധു നദിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് 
 3. ലഡാക്കിലെ ' ലേ ' പട്ടണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി 
 4. ലഡാക്ക് , സസ്കർ പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നത്  

 

താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ? 

 1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി 
 2. 2900 കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലൂടെ 916 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഒഴുകുന്നുള്ളു 
 3. ' സാങ്പോ ' എന്ന പേരിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു 
 4. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ' ബോഗി ബിൽ പാലം ' ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്   

ഗംഗ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ?